Los tot 6 – Dirigent Ferry Logister

– Dirigent Ferry Logister is te gast bij Roger en legt daar uit wat een dirigent nou precies moet doen.