Los tot 6 – Walter Ego

Roger nodigde de enige echte Walter Ego uit in de studio.