Luister live

Woonberaad Parkstad: ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten slaan handen in elkaar

21 juli 2023

De gemeenteraden van de zeven Parkstadgemeenten hebben een nieuwe Regionale en lokale Woonvisie vastgesteld. Dat betekent dat de nieuwe Woonvisie een jaar na de installatie van de nieuwe colleges van B&W een feit is en nu al alle aandacht naar de uitvoering kan gaan.
De nieuwe Woonvisie geeft richting aan ontwikkelingen in de woningmarkt en stuurt op leefbare en vitale wijken waar het voor iedereen goed vertoeven is. Dat vertaalt zich ook in een grote ambitie op het gebied van nieuwbouw. En ook al is er met de stijgende bouwkosten veel tegenwind, dan nog is er veel potentie in de regio Parkstad.

Marktpartijen en woningcorporaties voelen dat ook. Afgelopen vrijdag 7 juli jl. vond onder leiding van Hamit Karakus (expert woningbouw) een eerste bijeenkomst met marktpartijen, corporaties, gemeenten en Stadsregio Parkstad Limburg plaats, waarbij naar elkaar werd uitgesproken wat men van elkaar nodig heeft om ook echt invulling te kunnen geven aan alle ambities uit de woonvisie.

Tim Weijers, wethouder in Kerkrade en voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van Parkstad die regionaal sturing geeft aan het woningmarktbeleid: “Het is goed om te zien, dat de marktpartijen en woningcorporaties zich achter onze woonvisie scharen en dat het niet bij een visie blijft. We zetten concreet in op de uitvoering en gaan er samen onze schouders onder zetten om te komen tot resultaten!”

deelnemers van het eerste Woonberaad Parkstad op 7 juli 2023

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram