Luister live

Meer Nederlanders voorstander van kernenergie. Maar grote kernreactoren in Parkstad? De vraag is of dat überhaupt mogelijk is

29 november 2023
Groei in voorstanders
Nederland zou meer kernenergie moeten gebruiken, vindt 36 procent van de volwassenen. In 2020 was dit nog 25 procent. Vooral mannen, ouderen en hoogopgeleiden zijn voorstander van meer kernenergie. Ook regionaal zijn er verschillen. Inwoners van Zeeland, waar momenteel de enige kerncentrale staat, zijn het meest positief over kernenergie. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen 2023.
In 2020 vond 25 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder dat er meer kernenergie gebruikt moest worden, 18 procent vond juist dat het gebruik moest verminderen, en 25 procent was helemaal tegen het gebruik van kernenergie. In 2023 steeg de steun voor meer kernenergie naar 36 procent, terwijl 12 procent vindt dat het gebruik verminderd moet worden en 15 procent wil dat het helemaal stopt. De Nederlandse bevolking is in de afgelopen drie jaar dus positiever gaan denken over het gebruik van kernenergie.

Vooral mannen en ouderen voorstander van kernenergie
Mannen staan positiever tegenover meer kernenergie dan vrouwen: 49 tegen 23 procent. Ouderen zijn vaker voorstander dan jongere leeftijdsgroepen. Van de 35- tot 45-jarigen wil 30 procent meer kernenergie, van de 75-plussers vindt ruim 40 procent dat Nederland er meer gebruik van moet maken. Ook mensen met een hbo- of universitair diploma zijn vaak voorstander van kernenergie.

Draagvlak voor meer duurzame energie en minder fossiel
Een meerderheid van de Nederlanders wil dat er minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen of vindt dat er helemaal mee gestopt moet worden. Duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie, aardwarmte en waterkracht moeten juist meer worden gebruikt, volgens de meeste mensen. De steun voor zonne-energie is met 78 procent het grootst, gevolgd door windenergie met 69 procent. Deze percentages zijn iets lager dan in 2020.

Brunssum wil geen kernreactoren
Daarvoor wijst Brunssum op het gevaar voor NAVO-basis. De gemeente Brunssum heeft geen plek voor een eventuele kernreactor. Dat is per brief aan Gedeputeerde Staten meegedeeld. De Parelstad wil vol inzetten op zon- en windenergie. „Voor kernenergie ontbreekt ieder draagvlak.”

Burgemeester en wethouders van Brunssum hebben gehoor gegeven aan een motie van de partij Lijst Brunssum Lokaal (LBL), die opriep tot verzet tegen de mogelijke komst van een kerncentrale. De gemeenteraad steunde deze motie unaniem eind 2022. De afwijzing komt voort uit het standpunt van het college dat er geen politiek draagvlak is voor de opwekking van kernenergie in Brunssum, aangezien concrete locaties nog niet aan de orde zijn. De provincie wordt op de hoogte gebracht dat Brunssum, vanwege de dichtbevolkte aard, kritische infrastructuur en het gebrek aan grote industriële afnemers in de omgeving, geen geschikte rol ziet voor de gemeente in het vervolgproces rond kernenergie.

Technische (on)mogelijkheden in Limburg
In juli 2022 is er studie voor Provincie Limburg gemaakt met technische (on)mogelijkheden van kerncentrales en -reactoren in Limburg. De studie benadrukt de dringende noodzaak voor Nederland, en specifiek de Provincie Limburg, om een gestructureerde strategie te ontwikkelen voor de energie-infrastructuur in de komende decennia. De overgang naar duurzame energie wordt beschouwd als fragiel, vooral omdat hernieuwbare bronnen moeite hebben met het leveren van regelbaar vermogen. Elektriciteitsopslag opties worden als onvoldoende haalbaar beschouwd, en de productie van waterstof via elektrolyse wordt beperkt geacht. Kernenergie presenteert zich als de gedecarboniseerde, regelbare en vooral robuuste elektriciteitsbron welke, in synergie met de hernieuwbare elektriciteits-bronnen, een dergelijke energie-transitie geheel kan ondersteunen en effectief maken. De recente studie van het OESO Internationaal Energie Agentschap (IEA) “Nuclear Power and Secure Energy Transitions” wijst op een belangrijke complementariteit waarbij kernenergie een versnelde decarbonisatie kan bestendigen.

In een eerdere Limburgse Energiesysteem studie zelf wordt ook uitvoerig ingegaan op de energie uitdagingen en knelpunten waarbij de belangrijkste en robuuste knelpunten zich voorstellen als
1. Onvoldoende capaciteit van de huidige elektriciteitsnetten (hoog- én laagspanning) voor het voorziene aanbod van vooral zonneparken alsook voor de energievraag van gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en industrie;
2. Vooralsnog geen transportcapaciteit van waterstof naar industrie en elektriciteitscentrales;
3. Onvoldoende elektriciteitsproductie en het beschikken over voldoende vrij regelbaar vermogen;
4. Afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is behoefte aan meer warmtetransportnetten, waterstofdistributie en CO2 -infrastructuur;
5. Oplossingen vanuit Duitsland en België niet realistisch gezien hun eigen knelpunten.

De essentiële hoofdvraag van de Provincie Limburg is dus of kernenergie, en meer specifiek in de vorm van kleine modulaire reactoren (SMRs), als een mogelijk optie kan worden beschouwd als onderdeel van de Provinciale Energie Strategie voor de Provincie Limburg?

De volledige studie kun je vinden via deze link.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram