Luister live

Ontwikkeling ‘Knopen Lopen Zuid-Limburg' netwerk op volle toeren. Zuid-Limburgse gemeenten klaar voor de volgende ‘stap’

25 maart 2024

De volgende fase is aangebroken in de ontwikkeling van het nieuwe wandelnetwerk ‘Knopen Lopen Zuid-Limburg’. Het nieuwe netwerk - gelegen in de driehoek tussen Sittard-Geleen, Vaals en Eijsden-Margraten - gaat enerzijds nauw aansluiten op de bestaande knooppunten-netwerken van Echt-Susteren, de Belgische Voerstreek en het Aachener wald. Anderzijds gaat het ook verbinding leggen met de toekomstige netwerken van Städteregion Aachen en Selfkant.

De zestien gemeenten, de Provincie Limburg en Visit Zuid-Limburg zijn sinds 2017 bezig met de ontwikkeling van het nieuwe wandelnetwerk. Hier zijn vele overleggen met elkaar, natuurorganisaties, overige (wandel)instanties en gebruikers voor geweest. Het nieuwe netwerk gaat gepaard met nieuwe knooppuntenpalen inclusief QR-codes waarmee de wandelaar extra informatie kan opvragen. Daarnaast worden er diverse nieuwe wandeldrukwerken voorzien. In de tweede helft van 2024 worden de palen en borden geplaatst in de regio. De oplevering is voorzien voor aanvang 2025.

Overleg
De afgelopen maanden stonden in het teken van overleg met de betrokken partijen om te komen tot een fijnmazig en inventief netwerk, dat regio-breed gaat resulteren in de mooiste wandelpaden. Uitvoerig overleg met de vier grote natuurorganisaties en de instanties die de lange afstandsroutes beheren, stond daarbij ook op de agenda. Daarnaast werden er verschillende regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin belanghebbenden te woord zijn gestaan over de nieuwe wandeltrajecten. Dit resulteert uiteindelijk in een toekomstig wandelnetwerk van bijna 1.900 km en bijna evenzoveel knooppunten. Dat is een stijging van ruim 600 km aan bewegwijzerde wandelkilometers in Zuid-Limburg, wat ook meteen gaat leiden tot een spreiding van wandelaars door de hele regio zodat de natuur minder belast zal worden.

Nieuwe routepalen
De afgelopen tijd is ook gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe routepaal met bijbehorende bordjes. Hierop zijn QR-codes toegevoegd waarmee wandelaars kaarten en een routeplanner kunnen bekijken. Ook ondernemers en themaroutes worden met deze toepassing vindbaar voor de wandelaars.

De route ook door Parkstad
Het nieuwe knooppunten wandelnetwerk gaat verrijzen in heel Zuid-Limburg. Dit is dus in de 'driehoek' van Echt-Susteren, Vaals en Eijsden-Margraten. Het betreft in totaal 16 gemeenten, waarmee het één van de grootste, gemeenschappelijke projecten is die Zuid-Limburg ooit samen aangepakt heeft. In totaal gaat het om ongeveer 1.900 kilometer aan bewegwijzerde routes.

Meer info over dit project is te vinden via www.knopenlopenzuidlimburg.nl.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram