Luister live

Openbare basisschool De Schatkist in Kerkrade de 100e Gezonde School in Zuid-Limburg

28 augustus 2023

Openbare basisschool De Schatkist in Kerkrade mag zich de 100e Gezonde School in Zuid-Limburg noemen. Daarom onthulde schooldirecteur Sander Hawinkels samen met Fons Bovens, directeur GGD Zuid Limburg en Jo Schlangen, wethouder gemeente Kerkrade, het Gezonde School-vignet bij de ingang van school op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Het is belangrijk dat scholen aandacht hebben voor de gezondheid van hun leerlingen.“Zij brengen een groot deel van hun dag op school door. Met de Gezonde School-aanpak wordt een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend en maken we de (fysieke) schoolomgeving gezond. En dat komt het welzijn en de leerprestaties van de leerlingen ten goede”, aldus Judith Aerdts, coördinator Gezonde School bij de GGD Zuid Limburg.

Voeding, bewegen, welbevinden
Een school (primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs) kan een Gezonde School worden als er blijvend aandacht is voor een gezonde leefstijl. Steeds meer scholen in Zuid-Limburg zijn daar mee bezig. Zo besteden bijna alle scholen aandacht aan het welbevinden van hun leerlingen door te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Leerlingen die lekker in hun vel zitten zijn beter in staat om te leren en te functioneren. Driekwart van de basisscholen heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs staan sport en bewegen wekelijks op het rooster. Maar we zijn er nog niet, want bijvoorbeeld op slechts een vijfde van de basisscholen wordt uitsluitend water gedronken en op een kwart van de scholen zijn ongezonde traktaties nog toegestaan.

Kleine stappen, positief effect
Beginnen met een gezonde leefstijl op school is eenvoudig. Passend bij de wensen en mogelijkheden gaat een school stapsgewijs aan de slag met thema’s als voeding, beweging, welbevinden of relaties en seksualiteit. Een Gezonde School-adviseur van de GGD Zuid Limburg helpt scholen daarbij. Kleine stappen maken al een positief verschil en kunnen leiden tot het vignet Gezonde School en de gewenste gezonde schoolomgeving. Of zelfs tot een Gezonde Basisschool van de Toekomst. Op zo’n school krijgen kinderen naast onderwijs ook sport, bewegen, spelen en gezonde voeding aangeboden.

Eerste Gezonde School in 2013
De 100e Gezonde School is een mooie mijlpaal. Het begon in 2013. Basisschool Petrus Canisius in Puth was de eerste Gezonde School in Zuid-Limburg. Sindsdien heeft deze aanpak zich verspreid over de regio. Dat is mede te danken aan de Gezonde School-adviseurs van de GGD. “In vergelijking met andere regio’s zet Zuid-Limburg stevig in op programma's als Gezonde School. Dat is ook nodig om de gezondheidsachterstanden in onze regio in te halen. Het is bemoedigend om te zien hoeveel scholen in Zuid-Limburg zich inzetten voor de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Daarmee dragen ze bij aan de regionale Trendbreuk”, aldus Fons Bovens, directeur GGD Zuid Limburg.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram