Luister live

Beekdaelen blijft Boeien en Bloeien!

15 juli 2023

Beekdaelen B(l)loeit staat voor twee thema’s: Boeien en Bloeien, of anders gezegd: mensen en groen. Voor en door inwoners of groepen uit Beekdaelen.

Beekdaelen Boeit gaat om mensen: wij zien dat mensen oog hebben voor elkaar, voor iedereen in zijn of haar omgeving en hun wensen en behoeften. Omdat 'iedereen meetelt', wij inwoners niet in een isolement willen laten geraken en de gemeenschapszin willen bevorderen, willen we door tal van sociale initiatieven stimuleren dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Beekdaelen Bloeit gaat om onze unieke, groene omgeving: wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner, organisatie of door samenwerking tussen burgers, binnen scholen of samen met bedrijven en organisaties hieraan bijdragen. Samen maken we omgeving van Beekdaelen groen(er)!

Groene initiatieven
Gemeente Beekdaelen is nog steeds op zoek naar initiatieven die als doel hebben de omgeving in de kernen van Beekdaelen groen te houden of groener te maken.

Wilt u bijvoorbeeld een natuurspeelplek creëren in uw buurt, een insectenhotel plaatsen bij uw bedrijf, gezamenlijk zwerfafval opruimen, een activiteit organiseren voor een bepaalde doelgroep of een moestuin realiseren in uw omgeving? Dan kunt u een aanvraag indienen in het kader van Beekdaelen B(l)oeit.

Op basis van het onderwerp neemt de gemeente of een van hun groenpartners contact met u op. In een gesprek kijken ze samen naar de mogelijkheden. U krijgt advies en hulp bij het opstellen van een plan dat past bij uw idee, de omgeving en de mogelijkheden op die plek. Als het plan er ligt en het past binnen de beschikbare budgetten van Beekdaelen B(l)oeit, ondersteunen zij u met (financiële) middelen. U krijgt mogelijk ook ondersteuning in de uitvoering en het periodieke onderhoud.

Voor meer informatie kunt u klikken op deze link.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram