Luister live

Begroting 2024 van de gemeente Beekdaelen is sluitend

26 oktober 2023
Het college van de gemeente Beekdaelen biedt de gemeenteraad met de programmabegrotingvoor het jaar 2024 een sluitende begroting aan. Op 14 november a.s. wordt de begroting in de gemeenteraad besproken.
Het is in de begroting 2024 gelukt een goede balans te vinden tussen ambitie enerzijds en voorzichtigheid anderzijds. Wethouder Janssen: “Aan de ambities die zijn vermeld in het coalitieprogramma ‘Ons thuis, Ons Beekdaelen’ kunnen we uitvoering blijven geven. In alle kernen binnen onze gemeente blijven we zichtbaar en dichtbij voor inwoners, verenigingen, ondernemers en het onderwijs. Ook is er ruimte in de begroting om te sparen voor onderwijs huisvestingen in de kernen.’’
Toch blijft het van belang om behoedzaam en voorzichtig met de beschikbare gelden om te gaan. Dat is nu nog belangrijker dan andere jaren, omdat de gemeente vanaf het jaar 2026 voor een aantal onzekerheden staat. Gemeenten zijn voor de uitvoering van taken voor een groot deel afhankelijk van geld dat van het rijk komt. Het rijk draait de geldkraan voor de gemeenten vanaf 2026 verder dichtdraait. Ook is het verdere verloop en de gevolgen van bijvoorbeeld de stikstofcrisis, asielcrisis en klimaatverandering onzeker. Verantwoordelijk wethouder Janssen: “Als college zijn we trots dat we onze raad wederom een sluitende begroting 2024 kunnen aanbieden. In deze tijd van stijgende prijzen, de val van het kabinet en onzekere rijksinkomsten is dat zeker niet vanzelfsprekend”.
De begroting 2024 is te lezen via https://beekdaelen.begrotingsapp.nl/. De agenda van de raadsvergadering en de bijbehorende stukken staan op Ibabs.
Bron: gemeente Beekdaelen

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram