Luister live

Bestuurlijke wijzigingen bij Stichting WMC Kerkrade

19 juli 2023

De samenstelling van het bestuur van de stichting WMC Kerkrade is tijdens het bestuursoverleg op 12 juli jl. gewijzigd. Hans Bosch en Raymond Kohlen zijn toegetreden tot het bestuur van de stichting. Marcel Heckmans is afgetreden als penningmeester en bestuurslid.

Nieuwe bestuursleden: Hans Bosch en Raymond Kohlen

Hans Bosch is al geruime tijd betrokken bij de stichting WMC Kerkrade. In de periode van 2011 tot 2018 was hij zakelijk leider van de stichting en nadien bleef hij betrokken als adviseur. Aan het Wereld Muziek Concours (WMC) van 2022 leverde hij belangrijke bijdragen, met name als organisator van de tentoonstelling Harmony en op het gebied van sponsoring.

Ook Raymond Kohlen is al geruime tijd als vrijwilliger bij de activiteiten van de stichting betrokken. Tijdens het afgelopen WMC was hij voorzitter van de werkgroep Fringe.
Het bestuur is zeer verheugd met deze uitbreiding. Met hun ervaring en expertise zullen de nieuwe bestuursleden een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en continuïteit van de WMC-organisatie.

Aftreden penningmeester

Op diens verzoek is het bestuurslidmaatschap van penningmeester Marcel Heckmans met ingang van 13 juli jl. beëindigd. De combinatie van de werkdruk vanwege zijn beroepsmatige functie en zijn persoonlijke omstandigheden hebben hem genoodzaakt om deze beslissing te nemen.
Het bestuur van de stichting betreurt doch respecteert zijn besluit. De stichting is Marcel Heckmans zeer erkentelijk voor zijn tomeloze inzet en toewijding gedurende zijn bestuurslidmaatschap en wenst hem het allerbeste toe voor de toekomst.

Door het vertrek van Marcel Heckmans ontstond er een vacature voor de functie van penningmeester. Deze vacature is ingevuld door de benoeming van Hans Bosch als penningmeester.

Bestuur stichting WMC Kerkrade

De actuele samenstelling van het bestuur van de stichting WMC Kerkrade is als volgt:

Bert Corneth - Voorzitter
Rob Schobben - Secretaris
Hans Bosch - Penningmeester
Raymond Kohlen - Lid

Op weg naar het 20e WMC

De stichting WMC Kerkrade ontwikkelt een kwalitatief hoogwaardig platform voor de blaasmuziek, waarin vernieuwing en verbinding de boventoon voeren. De stichting staat open voor experimenten, is aanjager van nieuwe, waardevolle verbindingen en stimuleert de ontwikkeling van talent. In de aanloop naar het 20e WMC, dat in de zomer van 2026 zal plaatsvinden, zal de organisatie steeds vaker van zich laten horen met een breed scala aan culturele activiteiten. Dit jaar zal het weekend van 14 en 15 oktober in het teken staan van "WMC."

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram