Luister live

Bijna helft elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen

21 september 2023
De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in de eerste helft van 2023 gestegen naar 27,6 miljard kWh, 14 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het aandeel hernieuwbare elektriciteit op 46 procent van de totale elektriciteitsproductie. De productie uit zon en wind namen het eerste half jaar toe, die uit fossiele bronnen daalde juist. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

 

De elektriciteitsproductie uit zonne-energie is in de eerste helft van 2023 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 25 procent (2,2 miljard kWh) gestegen naar 11 miljard kWh. Dit is met name het gevolg van meer zonnepanelen. Tegelijkertijd nam de productie uit wind met 1,8 miljard kWh (16 procent) toe tot 13 miljard kWh door meer capaciteit op zee en door meer gunstige wind op land.

In het eerste halfjaar van 2023 kwam er 0,6 miljard kWh minder elektriciteit uit biomassa, vooral als gevolg van de lagere bijstook door kolencentrales.

Elektriciteitsproductie uit aardgas en kolen is gedaald

 

 

De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen is in de eerste helft van 2023 vergeleken met een jaar eerder gedaald met 8 procent naar 30 miljard kWh. Kolencentrales produceerden 1,2 miljard kWh (-16 procent) minder elektriciteit, met name als gevolg van hogere prijzen voor kolen en CO2.

De productie uit aardgas nam af met 6 procent (1,4 miljard kWh), vooral als gevolg van hogere prijzen voor aardgas en in mindere mate CO2. Zowel de relatief duurdere productie uit aardgas als die uit kolen moest wijken voor de toegenomen goedkopere productie uit hernieuwbare bronnen.

 

Invoer van elektriciteit daalt, uitvoer stijgt

 

De invoer van elektriciteit is in de eerste helft van 2023 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald met 3 procent naar 9 miljard kWh. De invoer uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk nam af, terwijl de invoer uit Noorwegen steeg.

De uitvoer van elektriciteit is het eerste half jaar gestegen met 17 procent naar 14 miljard kWh. Vooral de uitvoer naar Duitsland nam toe, met name omdat in Duitsland de elektriciteitsproductie daalde, onder andere door een lagere productie van Duitse kolen- en kerncentrales. Hiermee is dit het zevende kwartaal op rij dat Nederland per saldo meer elektriciteit uitvoert dan invoert.

 

Tekst: CBS

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: tv@rtvparkstad.nl

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram