Luister live

Community Care-beweging Zuid-Limburg nu online te volgen

6 maart 2024

Via de speciale website  www.communitycarezuidlimburg.nl is nu te volgen hoe Community Care in Zuid-Limburg zich ontwikkelt. Tientallen organisaties in de zorg, huisartsen, gemeenten, mantelzorgers, vrijwilligers, corporaties, verenigingen en bijvoorbeeld onderwijsinstellingen in Zuid-Limburg werken nauw samen om ouderen langer thuis te laten wonen. De site is uniek: organisaties delen kleine en grote initiatieven over wat ze in dit verband doen.

Community Care is een beweging in Zuid-Limburg om een zorginfarct te voorkomen. Het zorgsysteem dreigt tussen 2030 en 2040 compleet vast te lopen vanwege de dubbele vergrijzing (meer ouderen die ouder worden), vanwege de toename van de zorgzwaarte en vanwege de steeds krappere arbeidsmarkt.

Bij Community Care wordt in wijken en lokale gemeenschappen ingezet op samen-redzaamheid, op sociale participatie, op zelfredzaamheid en op het tegengaan van eenzaamheid.

De Community Care-beweging wint elke dag aan kracht, omdat er steeds meer nieuwe projecten worden uitgerold voor ouderen. De organisaties in Zuid-Limburg weten elkaar steeds beter te vinden. Het gaat daarbij niet alleen om concrete projecten, maar ook om de onderzoeken en de wetenschappelijke onderbouwing van deze innovatieve aanpak.

De grote subsidiegever in de zorg, ZonMw en zorgverzekeraar CZ financieren het onderzoek dat tot en met 2024 loopt. Ze zijn op zoek naar mogelijkheden om kwalitatieve zorg te kunnen blijven garanderen. Zuyd Hogeschool, de MUMC en kennisinstituut Academische Werkplaats Ouderen monitoren de effecten van Community Care. Zuid-Limburg is een interessante proeftuin voor overheid en zorgverzekeraars: deze regio loopt voorop in vergijzing, in verkrapping van de arbeidsmarkt en in slechte gezondheidscijfers.

Community Care is in mei 2022 begonnen in drie proeftuinen in Heerlen, Valkenburg en Maastricht. Zorgorganisatie Sevagram is de aanjager. Bestuursvoorzitter Pim Steerneman: “We zijn begonnen omdat we alleen samen in Zuid-Limburg nog het verschil kunnen maken. Dat er nu al zestig organisaties meedoen, laat zien dat iedereen dat zo voelt. Het mooie is dat veel projecten vanuit de praktijk worden aangesloten. Er is een beweging op gang gekomen. Heel bemoedigend. Ik roep iedereen op aan te sluiten.”

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram