Luister live

Eerste Skaeve Huse geopend in Heerlen

22 februari 2024
Heerlen heeft op 21 februari een belangrijke mijlpaal bereikt in het bieden van ondersteuning aan haar meest kwetsbare inwoners. De realisatie van deze eerste zes Skaeve Huse vormen een antwoord op de behoefte aan alternatieve woonruimte voor mensen die moeite hebben om zich aan te passen aan conventionele woonsituaties. Dit is het resultaat van nauwe samenwerking tussen gemeente, Stichting Weller en Mondriaan om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren voor deze specifieke doelgroep.

De zes Skaeve Huse zijn door woningbouwcoöperatie Weller geplaatst aan de John F. Kennedylaan, waar ook de hoofdlocatie van Mondriaan is gelegen. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Wolter-Danz. De woonunits zijn zelfstandige woningen en bieden een veilige en ondersteunende omgeving voor mensen die behoefte hebben aan extra zorg en begeleiding.

Ondersteuning op maat

De zes woonunits zijn zorgvuldig ontworpen met het oog op voldoende comfort, veiligheid en betaalbaarheid. Woningbouwcoöperatie Weller verhuurd de Skaeve Huse aan de toekomstige bewoners. Mondriaan biedt met een team van begeleiders ondersteuning op maat. Dit team is 24/7 bereikbaar zodat ook gedurende de nacht ondersteuning geboden kan worden.

"Skaeve Huse is een voorbeeld van onze toewijding aan inclusiviteit en zorg voor al onze inwoners," aldus wethouder Arlette Vrusch. "Door deze nieuwe woningen te openen, geven we mensen die anders buiten de boot vallen, een kans op een stabiele woonvorm en de ondersteuning die ze nodig hebben." Wellerbestuurder Barry Braeken is het daar roerend mee eens: “Weller staat voor huisvesting voor iedereen, dus zeker ook voor de meest kwetsbare mensen in onze regio. Zij hebben die extra ondersteuning vaak hard nodig en dat gaf Weller een extra stimulans om zo’n onorthodoxe woonvorm als Skaeve Huse mogelijk te maken.”

Vrijwillige keuze met acceptatie begeleiding

Een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Loket Opvang en Beschermd Wonen van de gemeente Heerlen, Bemoeizorg, Mondriaan, Zorg- en Veiligheidshuis en Weller, bepaalt wie voor de Skaeve Huse in aanmerking komen. Iedereen komt vrijwillig in de Skaeve Huse wonen, onder voorwaarde dat hij of zij begeleiding en zorg accepteert. De ervaring uit andere gemeenten leert dat de kwaliteit van het leven van mensen vaak verbetert.

De opening van de Skaeve Huse markeert de eerste stap van een Parkstad breed aanbod van dit soort woonvormen. In 2024 worden in Brunssum en Voerendaal ook Skaeve Huse geplaatst. De gemeenten Beekdaelen en Kerkrade zitten nog in de planvormingsfase.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram