Luister live

Fonds Natuurkracht steunt ‘Sponsboerderij’ Lubosch Land

26 februari 2024

De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse Landschap. Het fonds Natuurkracht ondersteunt graag iedereen die een idee, of zelfs al een plan heeft, dat bijdraagt aan dit doel. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld dankzij de Nationale Postcode Loterij. Het fonds heeft het project ‘Sponsboerderij’ Lubosch Land goedgekeurd. Door aanpassingen aan het terrein wordt water beter vastgehouden en wordt wateroverlast voorkomen. Met deze aanpassingen stelt Lubosch Land een voorbeeld voor agrarische bedrijven in de omgeving.

Fotografie: Tom van Limpt

 

Natuurkracht heeft haar onderkomen in Limburg in Ransdaal, op het natuur-inclusieve agrarische bedrijf Lubosch Land. De medeoprichters, vader en dochter, hebben een voormalig melkveebedrijf omgebouwd naar een Landgoed met voedselbos, tuinderij, multifunctionele ruimte met keuken, en boerderijwinkel. Hoewel het voedselbos an sich optimaal water infiltreert, stroomt er bij hevige regen toch nog water van het terrein af de openbare weg op. De grond rondom de gebouwen is zoals bij veel agrarische bedrijven, verhard en van beton.

Lubosch Land zocht naar een betaalbare (en dus schaalbare) oplossing die voorkomt dat er water de openbare weg op stroomt. Dit leidde tot het plan om de betonnen platen rondom het gebouw te verbrijzelen waardoor het water daar ter plekke de bodem in kan zakken. De steile weg die naar de boerderij leidt wordt dusdanig aangepast dat water deels kan infiltreren en het resterend afstromend water naar wadi’s op het eigen perceel wordt geleid. Met deze aanpassingen functioneert het terrein van de boerderij als een soort spons. De functie van het parkeren van gasten blijft wel gewaarborgd. Onder de oude stal zit een wateropslag die vroeger werd gebruikt voor mest. Hierin wordt hemelwater van het dak opgevangen en gebruikt in de tuinderij. Om de kwaliteit van dit water te verbeteren wordt met behulp van Natuurkracht een natuurlijk helofytenfilter aangelegd. Het gehele bedrijfsperceel ligt hoog boven de openbare weg. Lubosch Land ontvangt een bijdrage uit het fonds Natuurkracht van € 16.000,-

Over het fonds Natuurkracht

Het fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water. Het fonds Natuurkracht staat jaarrond open. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin experts van Natuur- en Milieufederatie Limburg, WWF, Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. Het fonds Natuurkracht wil graag samen met de lokale gemeenschap in het Geul- en Gulpdal het verschil maken. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het fonds Natuurkracht staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram