Luister live

Gemeente Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen sluiten pact Studentenhuisvesting Zuid-Limburg

10 mei 2024

Via: 045online

Voor de doorontwikkeling van de groeiende kennisindustrie in Zuid-Limburg is voldoende en goede studentenhuisvesting van groot belang. De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen zoeken hierbij de samenwerking op. Samen zijn zij beter in staat te zorgen voor een voldoende en gevarieerd aanbod aan studenteneenheden. Vandaag ondertekenden de wethouders Wonen van deze gemeenten wethouder Gelderblom (Heerlen), wethouder Pas (Maastricht), wethouder Geilen (Sittard-Geleen) het pact Studentenhuisvesting.

Doel van het pact is voor nu en de komende jaren te blijven zorgen voor een goed evenwicht in de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting. De komende maanden werken de gemeenten gezamenlijk aan een uitvoeringsagenda. Voor de korte termijn ligt de nadruk op een betere integratie van het woningaanbod van Heerlen en Sittard-Geleen in Maastrichtse studenten woonportalen zodat het woningaanbod breder bekend wordt. Voor de langere termijn zijn onder meer van belang de afstemming van het aandeel studentenhuisvesting in de bestaande woningbouwprogrammeringen van de steden en de coördinatie van de communicatie over het belang van studentenhuisvestingsplannen richting de markt.

"IK BEN TROTS OP DEZE ZUID-LIMBURGSE SAMENWERKING. MET DIT PACT SLAAN WE DE HANDEN INEEN OM JONG TALENTEN IN DE REGIO TE BLIJVEN HUISVESTEN, EN HEN HOPELIJK OOK NA HUN AFSTUDEREN VOOR DE REGIO TE BEHOUDEN. ZO VERSTERKEN WE DE REGIONALE KENNISECONOMIE IN HET ALGEMEEN, EN DE DYNAMIEK VAN HEERLEN ALS OPKOMENDE STUDENTENSTAD IN HET BIJZONDER."

aldus wethouder Gelderblom (Wonen) van gemeente Heerlen.

Wethouder Geilen (Wonen) zette namens Sittard-Geleen zijn handtekening onder het pact:

"IN DE DAGELIJKSE BELEVING VAN VEEL MENSEN BESTAAN GEMEENTEGRENZEN HELEMAAL NIET, DAN LIGT HET OOK VOOR DE HAND OM ALS BESTUUR OVER DIE GRENZEN HEEN TE KIJKEN EN GEZAMENLIJK NAAR OPLOSSINGEN TOE TE WERKEN. IN UNIVERSITEITSSTAD MAASTRICHT STUDEREN VEEL MENSEN DIE NIET UIT DE BUURT KOMEN EN DUS EEN WOONPLEK NODIG HEBBEN. MEDE DANKZIJ DE GOEDE OV-VERBINDINGEN IS SITTARD-GELEEN DAN EEN PRIMA PLEK. MET PITGROUND HEBBEN WE DAAR AL HELE GOEDE ERVARINGEN MEE. DIE LIJN WILLEN WE GRAAG DOORTREKKEN."

Wethouder Pas (Wonen) van gemeente Maastricht:

"STUDENTEN DIE AAN DE INSTELLINGEN VOOR HOGER ONDERWIJS IN MAASTRICHT STUDEREN, WONEN NIET ALLEEN IN MAASTRICHT, MAAR OOK IN DE REGIO. REGIONALE SAMENWERKING IS DUS BELANGRIJK. DIT PACT IS DAAROM EEN GOEDE STAP VOORUIT. NIET ALLEEN VOOR DE STUDENTEN VAN NU, MAAR OOK VOOR JONG AFGESTUDEERDEN WAARVOOR PASSENDE HUISVESTING NODIG IS ALS ZIJ EEN BAAN IN ZUID-LIMBURG AANVAARDEN."

De basis voor de programmering van studentenhuisvesting wordt gevonden in de door het Maastrichtse college en raad vastgestelde programmering studentenhuisvesting tot en met het jaar 2030. Hierin wordt uitgegaan van een gemiddelde groei van de behoefte aan studentenhuisvesting met 3% per jaar. Uit historische gegevens blijkt dat circa 20% van deze groei niet in Maastricht, maar in de omliggende regio landt. Deze verdeling over de regio wordt ook bij dit pact aangehouden. Het gaat dan om 3.500 eenheden in totaal voor de jaren 2024 t/m 2030, waarvan 700 buiten Maastricht.

Het pact markeert een startpunt voor de samenwerking tussen Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen, waar ook andere Zuid-Limburgse gemeenten zich desgewenst bij aan kunnen sluiten.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram