Luister live

Groot onderhoud en verbeteringen voor Park Strijthagen in Landgraaf van start

3 oktober 2023

Via: 045online

LANDGRAAF – Op maandag 9 oktober gaat het grootschalige onderhoud en de verbetering van Park Strijthagen van start. Deze ingrijpende renovatie heeft als doel het gebied overzichtelijker, groener, en duurzamer te maken. Uit onderzoek bleek dat het gebied als rommelig werd ervaren, met onduidelijke wegindeling, weinig groen, en minimale verlichting.

 

 

Werkzaamheden en Verbeteringen:

  1. Verkeersveiligheid: De verkeersveiligheid wordt verbeterd door aparte voet- en fietsverbindingen te creëren, waardoor voetgangers en (brom)fietsers gescheiden worden van het autoverkeer.
  2. Wegen en Parkeerplaatsen: De parkeerplaatsen en wegen worden vernieuwd en uitgevoerd in betonklinkers en asfalt, waardoor ze het hele jaar door onder alle weersomstandigheden bruikbaar zijn.
  3. Regenwaterafvoer: Het regenwater wordt via sloten naar waterbuffers geleid, die het langzaam afvoeren naar het riool. De ondergrond van mijnsteen staat geen doorsijpelen van regenwater toe.
  4. Groenvoorzieningen: De bomen op de parkeerplaats worden vervangen door nieuwe bomen in een betere ondergrond.
  5. Jeugdontmoetingsplek (JOP): De JOP-container verhuist naar een nieuw ingerichte locatie zonder veranderingen in sociale controle en bereikbaarheid.

Uitvoering: De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS Infra B.V uit Eindhoven. De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli 2024 zijn afgerond.

Fasering Aanleg Park Strijthagen:

  1. Fase 1: 9 oktober 2023 tot en met 15 november 2023 – plaatsen bouwhekken, rooien bomen, tijdelijk voetpad aanleggen.
  2. Fase 2: november 2023 tot april 2024 – start grondwerkzaamheden, opbreken wegverharding, aanleg riool, etc.
  3. Fase 3 en 4: april 2024 tot juni 2024 – aanleg waterbuffers, parkeerplaatsen, rijwegen, en ingang Hofstraat.
  4. Fase 5: juni 2024 tot juli 2024 – nieuwe fiets- en voetgangersoversteek Hofstraat.
  5. Fase 6: juni 2024 tot juli 2024 – afronden klussen en terreinschoonmaak.

Bereikbaarheid en Parkeren: Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied bereikbaar. Looproutes zijn aangegeven, en de parkeerplaats bij de Regenboogbrug sluit, met alternatieve parkeergelegenheid bij sporthal Strijthagen.

Met deze inspanningen ondergaat Park Strijthagen een aanzienlijke opwaardering, waardoor het een aantrekkelijke plek wordt voor iedereen.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: tv@rtvparkstad.nl

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram