Luister live

Heerlen haalt 27,8 miljoen binnen voor actieve aanpak woningvoorraad

12 december 2023

Met een succesvolle subsidieaanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds heeft de Gemeente Heerlen een grote bijdrage binnengehaald voor haar actieve aanpak van de woningvoorraad. Met de ontvangen 27,8 miljoen wil de gemeente onder meer ruim 800 particuliere woningen in Heerlen-Noord renoveren, verduurzamen en op die manier toekomstbestendig maken. Een verbeterslag die een fikse investering betekent in de leefbaarheid van kwetsbare buurten in het noorden van de stad. De subsidieaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Stadsregio Parkstad, woningcorporaties, en het Nationaal Programma Heerlen-Noord.


Casper Gelderblom, wethouder Wonen van de gemeente Heerlen, is blij en trots: “Deze 27,8 miljoen is een flinke boost voor onze Heerlense aanpak op het gebied van wonen, waarin we sociaal én duurzaam te werk gaan. Onze topprioriteit: flink investeren in het renoveren en verduurzamen van honderden verouderde woningen en probleempanden in kwetsbare buurten in Heerlen-Noord. Samen met onze partners gaan we daar echt heel concreet aan de slag, bijvoorbeeld door daken beter te isoleren en meer woningen levensloopbestendig te maken. Zo verbeteren we niet alleen de woningvoorraad, maar juist ook de leefbaarheid van onze stad.”

Nauwe samenwerking in Parkstad en met woningcorporaties
De toekenning uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) is de tweede succesvolle subsidieaanvraag op woongebied in korte tijd. Vorige maand werd bekend dat Heerlen een Rijksbijdrage van €2,5 miljoen ontvangt voor acht woningbouwprojecten via de Startbouwimpuls-regeling (SBI). Net als bij de SBI trok de gemeente ook bij de VHF-aanvraag samen op met de andere Parkstadgemeenten, die gezamenlijk ook ruim 10 miljoen ophaalden uit het Volkshuisvestingsfonds, en met woningcorporaties. Met die laatsten werkt de gemeente ook nauw samen binnen de Alliantie Heerlen-Noord. Wethouder Gelderblom: “De recente successen laten duidelijk zien dat samenwerking loont. We koesteren de nauwe banden met onze partners, zowel in de regio Parkstad als binnen de Alliantie Heerlen-Noord.”

Volkshuisvestingsfonds 2023

Het Volkshuisvestingsfonds is bedoeld om te investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. De particuliere woningvoorraad staat hierin centraal. Voor 2023 was een budget van €280 miljoen beschikbaar. Van het totaalbedrag is 13,5% aan gemeenten in Parkstad toegekend, terwijl het beschikbare budget ruim overtekend was. Heerlen ontving met haar succesvolle aanvraag zo’n 10% van het landelijk totaalbedrag.

Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Heerlen Noord – één van de twintig stedelijke focusgebieden – is benoemd als zo’n prioritair gebied. Hier liggen duizenden verouderde woningen met energielabel D, E, F of G, die Heerlen door een keur aan maatregelen meeneemt in de energietransitie. Met deze toekenning levert het Volkshuisvestingsfonds een forse bijdrage aan deze inspanningen.

Heerlen-Noord
Het verbeteren van kwetsbare woningen is een cruciaal onderdeel van de 25 jaren-aanpak in Heerlen-Noord om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Roel Wever, burgemeester gemeente Heerlen en voorzitter Alliantie Heerlen-Noord: “Als onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid timmert het in 2022 gelanceerde Nationaal Programma Heerlen-Noord flink aan de weg om het tij te keren in dit kwetsbare stedelijke gebied. Dat doen we samen met vele partners via de vijf themalijnen van Wonen, Werken, Leren, Gezondheid en Veiligheid. Dat wij nu deze subsidie krijgen zien wij als een erkenning dat we in Heerlen-Noord goed bezig zijn.”

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram