Luister live

Landgraaf neemt maatregelen om historisch straatbeeld te behouden

5 januari 2024

De gemeente Landgraaf heeft plannen om het historisch straatbeeld te beschermen en heeft nieuwe eisen voor projectontwikkelaars geïntroduceerd. Projectontwikkelaars die betrokken zijn bij de herontwikkeling van oude panden of percelen in Landgraaf worden aangespoord om historische elementen te behouden, en moeten ze hiermee rekening houden in hun aanbestedingen.

Het initiatief voor deze veranderingen kwam voort uit een motie ingediend door Marc van Caldenberg, oud-gemeenteraadslid namens de SP. De motie, die unaniem werd gesteund door de gemeenteraad, benadrukte het belang van het behoud van historische waarde bij herontwikkeling en transformatie van gebouwen en gebieden.

In een raadsinformatiebrief erkennen burgemeester en wethouders de sympathie voor de motie en wijzen op het verlies van het oorspronkelijke dorpse straatbeeld in Landgraaf in de afgelopen jaren. Het oude raadhuis in Nieuwenhagen en de Carré in Schaesberg zijn enkele voorbeelden van historische gebouwen die verloren zijn gegaan.

Foto's: Pinterest

Als reactie op de motie ontwikkelt het huidige college nieuw beleid. In de nog te ontwikkelen omgevingsvisie van de gemeente wil Landgraaf vastleggen dat projectontwikkelaars verplicht worden om historische kenmerken van gebouwen te behouden bij aanbestedingen. Wethouder Stijn Kropman benadrukt dat tot de nieuwe visie er is, de gemeente maatwerk zal leveren en per plan een oordeel zal vellen.

De nieuwe maatregelen sluiten aan bij bestaande initiatieven van de gemeente, zoals herbestemming in plaats van sloop. Voorbeelden hiervan zijn de herontwikkeling van de Sint-Bernadettekerk in Abdissenbosch tot hoogwaardige appartementen met behoud van historische elementen en het cultuurhuis in de kerk op de Lichtenberg in Schaesberg. De gemeente heeft ook een speciale website waarop het cultuurhistorisch erfgoed wordt geconserveerd, waaronder het mijnverleden van de stad.

Deze inspanningen vormen een antwoord op de wens van de gemeenteraad om de identiteit van Landgraaf te behouden voor toekomstige generaties, zoals geformuleerd in de motie van Van Caldenberg.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram