Luister live

Landgraaf ondertekent het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

8 maart 2024

De gemeente Landgraaf is, na Heerlen, de tweede gemeente in Limburg die het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekent. Met de ondertekening van het Manifest MVOI door burgemeester Richard de Boer onderstreept Landgraaf haar ambitie om bij inkoop- en aanbestedingstrajecten rekening te houden met duurzaamheid en maatschappelijke doelen.

Als overheidsinstantie vervullen gemeenten een voorbeeldfunctie. Verantwoorde inkoop is een krachtig middel om deze rol waar te maken. Het Manifest stelt verschillende maatschappelijke doelen centraal en biedt richtlijnen voor de implementatie bij de inkoop van leveringen, diensten en werken.

Burgemeester Richard de Boer: ‘Als gemeente zijn we ons bewust van die voorbeeldrol en het belang van verantwoorde inkoop. We staan voor grote opgaven om te komen tot een duurzame samenleving in Landgraaf waarin iedereen meetelt. Door het ondertekenen van het Manifest MVOI tonen we onze inzet om bij te dragen zo’n duurzaam en inclusief Landgraaf.’

Actieplan MVOI

De uitvoering van het Manifest wordt beschreven in het actieplan MVOI. In dat actieplan heeft Landgraaf vijf specifieke doelen bepaalt waarop zij zich wil richten: social return, klimaat, milieu, circulariteit en diversiteit & inclusie. Deze doelen worden nagestreefd bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Voor de periode 2024-2027 is voor elk van die gekozen maatschappelijke doelen jaarlijks een ambitieniveau bepaalt waarbij elk jaar het niveau een stapje wordt opgehoogd.

Met de ondertekening van het Manifest MVOI en het actieplan MVOI zet de gemeente Landgraaf concrete stappen richting een meer duurzame en inclusieve samenleving.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram