Luister live

Landgraaf realiseert flexwoningen als mede-oplossing voor het woonprobleem

14 november 2023

In het voorjaar van 2025 gaan de gemeente Landgraaf en woningcorporatie HEEMwonen 16 kwalitatieve, tijdelijke woningen (flexwoningen) realiseren. Deze komen op de groenvoorziening aan de Sabastraat in de buurt Lichtenberg. De flexwoningen zijn bedoeld voor mensen met een (acuut) huisvestingsprobleem. Het kan gaan om starters op de woningmarkt, mensen met een verblijfsstatus of mensen die na een scheiding of woningbrand dringend op zoek zijn naar woonruimte. Dankzij de flexwoningen krijgen deze doelgroepen een dak boven hun hoofd terwijl ze zoeken naar permanente woonruimte.

Flexwoningen zijn moderne, duurzame woningen met één of twee slaapkamers die volledig in een fabriek worden geproduceerd. Ze worden kant-en-klaar op de locatie geplaatst. Hierdoor kunnen er snel extra woningen worden gerealiseerd. Dat is nodig, omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen in Landgraaf groter is dan het aanbod. De flexwoningen blijven maximaal 15 jaar op het grasveld aan de Sabastraat staan. Het gaat in totaal om 16 woningen. De flexwoningen zijn bedoeld als tijdelijke woonruimte voor 1- tot 3-persoons huishoudens die hier maximaal 2 jaar wonen. Deze woonoplossing biedt mensen een stabiele basis om op zoek te gaan naar permanente huisvesting.

In gesprek met bewoners
Gemeente Landgraaf heeft de locatie voor de flexwoningen al geselecteerd. De komende periode gaan de gemeente en de woningcorporatie nog in gesprek met de bewoners die direct naast of tegenover de locatie wonen. Hierbij is er onder meer aandacht voor de nieuwe verkeerssituatie en de voorzieningen in de buurt.

Wennen aan nieuwe leefomgeving
Verantwoordelijk wethouder Bart Smeets (Wonen en herstructurering) realiseert zich dat de komst van de flexwoningen voor sommige omwonenden kan betekenen dat zij moeten wennen aan een nieuwe leefomgeving. ‘In een tijd waarin de urgentie op de woningmarkt hoog op de politieke agenda staat, willen wij actief meedenken over oplossingen voor de woningnood. Wij vinden het dan ook tot onze maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid behoren om bij te dragen aan het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. De bouw van flexwoningen is een van de opties die we kunnen inzetten.’

Duurzame en vernieuwende oplossing
HEEMwonen heeft de ambitie om betaalbaar wonen mogelijk te maken in Landgraaf. Liesbeth van Beek (bestuurder HEEMwonen): ‘We geloven in de kracht van gemengde buurten waar plek is voor iedereen én in de positieve bijdrage die een stabiele leefomgeving biedt aan bewoners. Met de bouw van deze flexwoningen komen we tegemoet aan de stijgende vraag naar betaalbare woningen in Landgraaf. Ook bieden we een thuis aan verschillende doelgroepen die tijdelijk geen beschikbare woning kunnen vinden. Bovendien zoeken we steeds vaker naar duurzame en vernieuwende oplossingen in ons woningaanbod. Flexwonen is een van die oplossingen.’

 

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: tv@rtvparkstad.nl

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram