Luister live

Landgraaf streeft naar 30 procent minder aardgasgebruik in 2030

1 september 2023

 

Bron: Gemeente Landgraaf

 

Zoals vele andere gemeenten, zijn we in Landgraaf bezig met het opstellen van plannen om het gebruik van aardgas te verminderen. Ze willen dit uitleggen tijdens twee informatiebijeenkomsten op donderdag 14 en dinsdag 26 september. Deze bijeenkomsten dienen ter toelichting van het conceptplan genaamd 'Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf - Transitievisie Warmte 2.0', waarin we beschrijven wat dit voor de inwoners in de komende jaren betekent.

Terugkijkend naar de late jaren 50 en begin jaren 60 van de vorige eeuw, vormde aardgas een alternatief voor de kolen die destijds in Limburg werden gewonnen. Gedurende lange tijd was aardgas de meest geschikte keuze om huizen te verwarmen, mee te koken en te douchen. Echter, het aardgas in Nederland raakt langzaam op, het leidt tot onveilige situaties in Groningen en creëert afhankelijkheid van andere landen. Bovendien draagt het bij aan milieuvervuiling. Zoals tijdens de overstap naar aardgas destijds, zijn we nu bezig met het onderzoeken van alternatieve methoden voor verwarming, koken en douchen.

Wat houdt het plan in? Landgraaf streeft naar een vermindering van 20% in het gebruik van aardgas tegen 2030. Het conceptplan 'Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf - Transitievisie Warmte 2.0' wordt in december ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. We gaan de komende jaren aan de slag, zowel op gemeentelijk niveau als via aanpakken op buurtbasis. Huiseigenaren en gebouweigenaren krijgen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot verduurzaming, zoals energiebesparing en isolatie. Indien mogelijk zal de gemeente ondersteunen. We beginnen daar waar de behoefte het grootst is.

Wethouder Freed Janssen (milieu en energietransitie) benadrukt: "De overgang naar duurzame alternatieven is een geleidelijk proces. De beslissingen over verduurzaming zullen genomen worden door de eigenaren van panden en woningen. Dat is iets wat de gemeente niet kan bepalen. Het is echter een aanzienlijke uitdaging waarbij de betrokkenheid van alle belanghebbenden, van bewoners tot woningcorporaties en van netbeheerders tot ondernemers, cruciaal is."

Uw feedback is van belang: Vanaf 1 september tot 12 oktober 2023 hebben inwoners van Landgraaf de mogelijkheid om te reageren op het conceptplan. Dit plan is ter inzage beschikbaar in het Burgerhoes en online op de pagina 'Energiezuinig wonen en leven' en op Overheid.nl. Het plan, inclusief samenvattingen van reacties en opmerkingen, zal in december ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Waar beginnen we? Na goedkeuring zullen we vanaf 2024 jaarlijks twee buurten aanpakken volgens een buurtgerichte strategie. In 2024 betreffen dit de buurten Waubach (in de wijk Ubach over Worms) en Nieuwenhagerheide (in de wijk Nieuwenhagen). Bewoners van deze buurten worden via brieven op de hoogte gesteld.

Met betrekking tot de gemeentebrede aanpak zijn we reeds begonnen. Denk hierbij aan de 'Parkstad Energieknip' en de kosteloze energiebespaarcoach voor inwoners met een lager inkomen. We hebben echter meer plannen, zoals de 'lokale isolatie aanpak' voor woningen met lagere energielabels (D tot en met G) en een lagere WOZ-waarde. Ook staan collectieve inkoopacties en doe-het-zelf aanpakken op de planning.

Informatiebijeenkomsten: Tijdens twee informatiebijeenkomsten op donderdag 14 september van 19.00 tot 20.30 uur in 't Ströatje (Eygelshovenerweg 4) en op dinsdag 26 september van 19.00 tot 20.30 uur in de Brandpoort (Hoogstraat 191) zullen we graag uitleggen wat dit voor de komende jaren betekent. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected] met als onderwerp 'Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf', onder vermelding van de gewenste avond en het aantal deelnemers. We kijken ernaar uit om uw aanwezigheid te verwelkomen.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram