Luister live

Natuur werkt als bondgenoot tegen wateroverlast en droogte

29 oktober 2023

Een natuurlijker landschap maakt het Geuldal veiliger en helpt om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Door aanpassingen in inrichting en gebruik kan het landschap meer regenwater opnemen, opslaan en vertraagd afgeven. Dat blijkt uit de studie ‘Water vasthouden en vertragen in het Geuldal’ van Bureau Stroming, H+N+S Landschapsarchitecten en Acacia Water die is uitgevoerd in opdracht van de coalitie Natuurkracht. Voor overheden, grondeigenaren, bedrijven, inwoners en ontwerpers beantwoordt deze studie de vraag wélke maatregelen wáár in het Geuldal kunnen worden toegepast en wát dat oplevert.

Zuid-Limburg is een bijzonder stukje Nederland, o.a. door zijn afwisselende landschap met hoge plateaus, steile hellingen en talloze dalen. Maar als het stevig regent kan de sfeer snel omslaan. Op veel plekken is het huidige landschap niet meer in staat om de grote hoeveelheden regenwater goed te verwerken. Dorpen en steden zijn vaak zó betegeld en geasfalteerd dat water niets anders kan dan kolkend door de straten afstromen. Na een droge periode zijn ook in het buitengebied (akker)bodems nauwelijks nog in staat om water goed op te nemen. Schaalvergroting heeft het probleem verder verergerd: op grote, hellende percelen, zonder bomen, struiken en ruigten is de rem op het water verdwenen. Dat geldt ook voor percelen die met greppels of ondergrondse buizen worden gedraineerd. Het dichtbevolkte dal waar het snel afstromende water samenkomt is de dupe. Daar komt nog bij dat door klimaatverandering extreem nat en extreem droog weer steeds vaker zullen voorkomen (zoals blijkt uit de recent verschenen KNMI-klimaatscenario’s). Dit vraagt dringend om maatregelen.

Het volledige rapport is te vinden via deze link.

Wateroverlast in Parkstad
Al een aantal jaren blijkt dat wateroverlast ook een groot probleem is in de regio Parkstad en omgeving. De artikelen blijven zich opstapelen na de zoveelste zware regenval. De laatste regenval die voor veel schade en overlast zorgde was in juni 2023. Dergelijke studies zijn belangrijk om overlast en schade te voorkomen en in actie te komen om preventieve maatregelen te treffen. Hoe de overheid dit probleem aanpakt? Dit laten ze weten via hun website.

''In juli 2021 viel in Midden- en Zuid-Limburg en ook in België en Duitsland in korte tijd extreem veel regen. Beken liepen over, de uiterwaarden en lage gebieden waren overvol. Het water stroomde door huizen en straten. Dat was de reden dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater heeft ingericht. De beleidstafel wateroverlast en hoogwater geeft advies hoe Nederland beter te beschermen tegen de gevolgen van extreme neerslag. De minister stuurde op 11 maart 2022 het eerste advies van de beleidstafel naar de Tweede Kamer.

Op 19 december 2022 volgde het tweede en laatste advies van de beleidstafel. In dit advies staat dat schade niet altijd voorkomen kan worden. Extreme neerslag gaat door klimaatverandering vaker voorkomen. Nederland moet zich daarop voorbereiden, om grote gevolgen te voorkomen. Dat moeten overheden, burgers en bedrijven samen doen. Overheden gaan met 7 punten aan de slag om Nederland beter voor te bereiden.

 1. Maak iedereen waterbewust en zelfredzaam. Benader mensen gericht met informatie die voor hen bruikbaar is, zodat ze weten wat er kan gebeuren en wat ze zelf kunnen doen.
 2. Werk in het hele stroomgebied van beken en rivieren. Het hele stroomgebied doet mee om de gevolgen van extreme neerslag op te vangen.
  • Laat meer water in de grond zakken, door bijvoorbeeld het weghalen van verharding.
  • Ontwikkel juridische mogelijkheden om ruimte te houden voor beken en sloten.
  • Neem voor de waterveiligheid maatregelen die niet alleen in de grote rivieren helpen, maar ook in de beken en sloten.
 3. Doe meer voor bescherming tegen extreme wateroverlast. Doe onderzoek en organiseer bijeenkomsten om de gevolgen van extreme buien in een groot gebied in kaart te brengen. Beslis welke maatregelen nodig zijn om de gevolgen van wateroverlast zo goed mogelijk op te vangen.
 4. Voorbereiden op een crisis. Neem extreme neerslag mee in de voorbereiding van een crisis. Zorg dat informatie uit de hoogwaterverwachting aansluit bij de informatie die burgers en bedrijven nodig hebben om maatregelen te treffen.
 5. Klimaatrobuust herstel van schade. Als er waterschade is, moet deze zo hersteld worden dat bij een volgende keer geen of minder schade is.
 6. Werk samen met buurlanden op alle grensoverschrijdende wateren. Water houdt zich niet aan grenzen. Ontwikkel kennis samen met de buurlanden, deel informatie en werk gezamenlijk aan oplossingen.
 7. Samen slim aan de slag. Extreme neerslag is niet de enige uitdaging in Nederland. Werk aan een klimaatrobuuste inrichting van Nederland via alle ruimtelijke ontwikkelingen.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram