Luister live

Natuurkracht steunt landgoed de Eikenhof om water vast te houden voor voedselbos

18 april 2024

De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse Landschap. Het fonds Natuurkracht ondersteunt graag iedereen die een idee, of zelfs al een plan heeft, dat bijdraagt aan dit doel. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld dankzij de Nationale Postcode Loterij. Het fonds heeft de aanvraag van landgoed ‘de Eikenhof’ goedgekeurd om natuurlijke voorzieningen aan te leggen om water vast te kunnen houden en te benutten voor het voedselbos.

Landgoed De Eikenhof is een voormalige boerderij die wordt verbouwd tot retraitecentrum met voedselbos, bloemen- en kruidenweide, moes- en bloemenpluktuin. Het landgoed moet een oase worden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In de keuken van het retraitecentrum zal worden gekookt met de producten uit eigen tuin/bos. Daarnaast is er sprake van kleinschalig verblijfstoerisme, op een wijze die volgens Natuurkracht past binnen haar visie op duurzaam, ecologisch verantwoord toerisme in het Heuvelland.

De bijdrage uit het Natuurkrachtfonds is bestemd voor het inrichten van het terrein: de aanleg van graften, vijvers en wadi’s. Met deze ingrepen zal het voedselbos nog effectiever zijn in het vasthouden van water, en het benutten van (hemel)water in droge tijden. Goed voor de waterveiligheid maar ook dus tegen droogte. Het project krijgt een bijdrage van € 50.000,- uit het Natuurkrachtfonds. Het betreft een voedselbos van 1,2 ha. Realisatie zal starten in het voorjaar van 2024.

De Eikenhof is gestart met het werven van professionele krachten en vrijwilligers die bijdragen aan de aanleg en het onderhoud van het voedselbos. Meer info over het project: Home (landgoed-de-eikenhof.nl)

Over het fonds Natuurkracht
Het fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water. Het fonds Natuurkracht staat jaarrond open. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin experts van Natuur- en Milieufederatie Limburg, WWF, Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. Het fonds Natuurkracht wil graag samen met de lokale gemeenschap in het Geul- en Gulpdal het verschil maken. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het fonds Natuurkracht staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram