Luister live

Nieuwe regels voor bijenhouders in woongebieden in Heerlen

18 maart 2024

via: 045online

HEERLEN – Met ingang van 1 april 2024 worden nieuwe regels van kracht voor het houden van bijenvolken in woongebieden in Heerlen. Volgens de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die de gemeenteraad op woensdag 31 januari heeft goedgekeurd, mogen in een woongebied niet meer dan vijf bijenvolken worden gehouden als de afstand tot de buren of de weg minder dan 30 meter bedraagt. Daarnaast is het verplicht om bij deze situatie een gesloten afscheiding te hebben op maximaal zes meter van de bijenkast. Deze afscheiding moet minimaal twee meter hoog zijn.

Bijenhouden wordt beschouwd als een oud ambacht en voor velen een prachtige hobby. Echter, in sommige delen van Heerlen ervaren bewoners hinder van bijenpoep. Dit fenomeen doet zich vaak voor kort na de winter, wanneer bijen massaal gaan vliegen en hun darminhoud legen. Soms kan deze overlastperiode langer duren, vooral wanneer er veel bijenkasten in de buurt staan.

Om eventuele overlast te voorkomen, geeft de nieuwe APV het college de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar extra regels gelden voor het houden van bijen. Dit stelt de autoriteiten in staat om maatregelen te nemen waar nodig, ter bescherming van zowel bijenhouders als omwonenden.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram