Luister live

Nieuwe werkwijze in Parkstad om jeugdproblematiek aan te pakken

21 december 2023

 

Met ingang van 2024 gaan gemeenten, scholen en zorg- en veiligheidspartners in Parkstadintensief samenwerken om jongeren die overlast veroorzaken of het risico lopen om af te glijden richting de criminaliteit in beeld te brengen, te helpen of aan te pakken. Dat gebeurt binnen de Integrale Jeugd Aanpak Parkstad. Ook de pakkans voor jongeren die ‘iets uithalen’ wordt naar verwachting groter.

ongeren van nu blijven niet binnen één gemeente. Zij wonen in gemeente A, gaan in gemeente B naar school en in gemeente C regelmatig op stap. Veroorzaken zij overlast, dan gebeurt dat ook op diverse plekken. Gemeenten zien dat in heel Parkstad terug, bijvoorbeeld bij overlast op straat zoals het naroepen van mensen, intimidatie, bedreiging of het plegen van vernielingen.

Daarnaast zijn er zorgen dat steeds meer jongeren in aanraking komen met criminaliteit, daarin afglijden en andere jongeren op verkeerde ideeën brengen; bijvoorbeeld om voor een flinke som geld, onschuldig lijkende klusjes op te knappen voor criminelen. Een gezamenlijke aanpak is vooral ook nodig om zo vroeg mogelijk te kunnen ingrijpen.

Hogere pakkans

Informatie over probleem- of risicojongeren komt met ingang van 2024 centraal bij elkaar in 1 systeem. Naar verwachting wordt ook de pakkans groter voor jongeren die overlast veroorzaken. Zij worden in beeld gebracht, gemonitord, waar nodig aangepakt, maar als het nodig is, ook geholpen.

Dit is een unieke en ambitieuze manier van werken. Ik ben er van overtuigd dat wij hiermee echt het verschil gaan maken. Niet alleen in het belang van de jongeren zelf, maar ook voor veilige en leefbare wijken.

Stap voor stap

De Parkstadgemeenten en de betrokken zorg- en veiligheidspartners hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding. Stapsgewijs wordt de nieuwe werkwijze uitgerold binnen de 7 gemeenten. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad zorgt voor regie.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram