Luister live

Regio Parkstad profiteert van overvloedige regenval: Waterschap Limburg blikt terug op neerslag

16 mei 2024

De afgelopen maanden waren voor velen een bron van chagrijn vanwege het onophoudelijke weer, maar voor Waterschap Limburg betekende dit een zegen in de vorm van overvloedige regenval. De constante neerslag heeft namelijk het grondwaterpeil in de regio, met name in Parkstad, aanzienlijk verhoogd.

Volgens een woordvoerder van Waterschap Limburg is het opgebouwde neerslagtekort en grondwatertekort van de afgelopen droge jaren nu volledig weggewerkt. De regen van de afgelopen periode heeft een buffer gecreëerd die de regio tegen toekomstige droogte beschermt. Echter, Waterschap Limburg benadrukt dat een langdurige droge en hete periode deze opgebouwde buffer weer kan doen verdampen, waardoor het grondwaterpeil snel kan dalen.

In voorgaande jaren leidden droogteperiodes tot problemen voor zowel de natuur als de agrarische sector in Parkstad en omliggende gebieden. Planten, struiken en bomen hebben voldoende grondwater nodig, dat ze met hun wortels uit de bodem halen. Boeren waren genoodzaakt hun gewassen te besproeien met opgepompt grondwater, wat het grondwaterpeil verder deed dalen.

De regio heeft echter een ommekeer ervaren, met een voorjaar dat gekenmerkt werd door aanzienlijke regenval. Deze trend begon al vorige zomer, die uitzonderlijk nat was. Sinds juli 2023 is er volgens Waterschap Limburg in de hele provincie Limburg rond of meer dan het langjarig gemiddelde aan neerslag gevallen. Vooral de meetpunten in Arcen en Ell hebben records gebroken in neerslagregistratie, terwijl Maastricht alleen in 2002 meer regenval heeft gezien dan in 2023.

Desondanks blijft het risico van verdamping van de opgebouwde buffer aanwezig. Met name in Midden- en Noord-Limburg is dit risico groter vanwege de ondiepe ligging van het grondwater, terwijl Zuid-Limburg profiteert van dieper gelegen waterreserves.

De recente overvloed aan neerslag heeft echter nieuwe uitdagingen gecreëerd voor de agrarische sector in Parkstad. Akkers zijn nu drassig geworden, wat een contrast vormt met de droge periodes waarin gewassen verpieterden door gebrek aan water.

Waterschap Limburg benadrukt dat een warme en droge periode gunstig zou zijn voor de boeren, maar alleen als deze niet maandenlang aanhoudt. Dankzij de opgebouwde buffer zal het grondwaterpeil dit jaar enkele weken langer op peil blijven tijdens extreme droogte, maar voorzichtigheid blijft geboden.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram