Luister live

Samenwerkende overheden beste kans voor Zuid-Limburgs warmtenet

19 oktober 2023

De gemeenten Sittard-Geleen en Stein, Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra gaan samen verder onderzoek doen naar een publiek warmtenet. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een grootschalig warmtenet in Zuid-Limburg; het Warmtenet Zuid-Limburg.

Klimaatakkoord
Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Meer dan 90% van de woningen en gebouwen wordt in Nederland nog met aardgas verwarmd. Om de doelstelling van 2050 te halen moet Nederland stapsgewijs van het aardgas af. Gemeenten hebben hierin de regierol. Een warmtenet is een goed alternatief voor aardgas.

Warmtenet?
Een warmtenet, ook wel bekend als een stadsverwarmingsnet, is een efficiënt systeem voor de distributie van warmte binnen stedelijke gebieden. Dit netwerk speelt een cruciale rol bij het realiseren van duurzame en milieuvriendelijke stedelijke verwarmingssystemen.

Een warmtenet bestaat uit de volgende componenten:

  1. Warmtebronnen: Dit kunnen verschillende bronnen zijn, zoals industriële restwarmte, geothermische energie, biomassa, of zonne-energie. De warmte wordt in een centrale installatie opgewekt en vervolgens naar het netwerk getransporteerd.
  2. Leidingen: Het warmtenet omvat een uitgebreid netwerk van geïsoleerde leidingen die de warmte van de centrale bronnen naar diverse gebouwen in een stad transporteren.
  3. Warmteafleversets: In woningen en gebouwen worden warmteafleversets geïnstalleerd. Deze apparaten fungeren als warmtewisselaars en zorgen ervoor dat de warmte uit het netwerk wordt overgedragen op het verwarmingssysteem van een gebouw.
  4. Terugvoerleidingen: Gebruikte warmte wordt via retourleidingen teruggevoerd naar de centrale installatie om opnieuw te worden opgewarmd, waardoor de efficiëntie van het systeem wordt verhoogd.

Warmtenet Zuid-Limburg
“Bedrijven op het Chemelot-complex produceren zoveel restwarmte dat daarmee 25 tot 40 procent van de woningvoorraad in Zuid-Limburg kan worden verwarmd”, zegt wethouder Ivo Tillie (energietransitie) van de gemeente Sittard-Geleen. “In 2019 is alvast een verbinding gemaakt op het Chemelotterrein, waarop het Warmtenet Zuid-Limburg kan worden aangesloten, zodat straks tienduizenden woningen in Zuid-Limburg zonder aardgas kunnen worden verwarmd.”

Gefaseerde ontwikkeling Op 1 januari 2023 is het project Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) van start gegaan om onderzoek te doen naar mogelijke samenwerkingsvormen en samenwerkingspartners voor de realisatie van een regionaal warmtenet. Deze eerste fase is nu afgerond. Uit de gesprekken en meerdere onderzoeken, blijkt dat een samenwerking tussen overheden en Enpuls Warmte Infra voor een Zuid-Limburgs warmtenet de beste kans geeft voor realisatie van het warmtenet.

In fase 2, die op 1 oktober is gestart, werken de tien gemeenten, Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra verder uit, hoe en onder welke voorwaarden de  samenwerking vorm kan krijgen. Uiteindelijk wordt in fase 3 uitgewerkt waar het eerste deel van het warmtenet kan starten. Onder voorbehoud, afhankelijk van verdere besluitvorming bij de samenwerkingspartners, kan met de aanleg van het eerste deel worden gestart in 2025.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram