Luister live

Sociaal contact met buren neemt af: CBS onderzoek werpt licht op trends in Limburg

25 september 2023

 

Uit een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het contact tussen buren onder Nederlandse senioren in 2022 significant verschilde per leeftijdsgroep. Deze bevindingen werpen licht op sociale trends in de provincie Limburg en benadrukken de dynamiek van buurtsamenlevingen.

In 2022 had 69 procent van de 65-plussers in Nederland minstens wekelijks contact met hun buren, terwijl nog eens 16 procent minstens eens per maand contact had, maar niet wekelijks. Opmerkelijk genoeg gaf ongeveer 15 procent van de 65-plussers aan minder vaak of zelfs nooit contact te hebben met hun buren. Deze cijfers geven inzicht in de mate van buurtsamenhang onder ouderen in Nederland.

Jongere generaties, zoals de 15- tot 35-jarigen, hadden aanzienlijk minder vaak contact met hun buren. Slechts 41 procent van deze groep meldde minstens wekelijks contact te hebben. In vergelijking hiermee had de leeftijdsgroep van 35- tot 65-jarigen een iets hogere frequentie van 59 procent.

Het onderzoek benadrukt ook dat contact met buren niet alleen face-to-face interacties omvat, maar ook moderne communicatiemiddelen zoals telefoneren, e-mailen of het uitwisselen van berichtjes via platforms zoals WhatsApp. Opvallend was dat 21 procent van de 65-plussers zelfs dagelijks contact had met hun buren, zij het in diverse vormen.

In de provincie Limburg weerspiegelen deze cijfers de sociale dynamiek binnen buurtsamenlevingen. Het benadrukt de noodzaak om initiatieven te ondersteunen die de sociale cohesie tussen buren bevorderen, met speciale aandacht voor jongere generaties.

Het CBS-onderzoek wijst ook op een ander interessant aspect: jongere mensen hebben juist het meest frequent contact met vrienden. Van de 15- tot 35-jarigen gaf 88 procent aan minstens wekelijks contact te hebben met hun vrienden, terwijl dit percentage bij 65-plussers 67 procent bedroeg. Het contact met familieleden, daarentegen, bleek vrijwel gelijk te zijn in alle leeftijdsgroepen, met ruim 80 procent die wekelijks hun familie ziet, spreekt of contact heeft via berichtendiensten.

Deze bevindingen werpen licht op de dynamiek van sociale relaties in Limburg en Nederland in het algemeen, en benadrukken het belang van het koesteren van zowel buurtsamenhang als intergenerationele contacten in onze samenleving.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram