Luister live

Stand van zaken PFAS-verontreiniging vliegbasis Geilenkirchen

19 juli 2023

In april werd bekend dat er sprake is van vervuiling van het grondwater vlak over de grens in Duitsland. In de grensplaatsen Stahe en gedeeltelijk in Niederbusch geldt daarom een verbod op het gebruik van grondwater. Uit voorzorg is toen ook in Beekdaelen de oproep gedaan geen grondwater te gebruiken tot er meer duidelijkheid is. Inmiddels zijn er een aantal onderzoeken opgestart. De resultaten hiervan worden in augustus verwacht. Wel kan inmiddels aangegeven worden dat de waarschuwing voor het gebruik van grondwater in gemeente Beekdaelen zich beperkt tot het gebied langs Heringsbosch en de Neutrale Strasse. In dit gebied blijft de oproep staan om vooralsnog geen water uit waterputten te gebruiken voor het sproeien van eigen gewassen en tuinen.

Zowel gemeente Beekdaelen als Provincie Limburg hebben na de bekendmaking van de vervuiling contact gehad met Kreis Heinsberg om nadere informatie te ontvangen. Hieruit werd duidelijk dat Kreis Heinsberg het onwaarschijnlijk acht dat er aan Nederlandse zijde PFAS verontreiniging is opgetreden vanuit de AWACS-vliegbasis. Dit vanwege de noordoostelijke stromingsrichting van het grondwater in Duitsland. Verder is aangegeven dat het ongeval met het tanktoestel in 1999 niet de oorzaak is geweest van de PFAS verontreiniging.

Plan van Aanpak

Er is een inschatting gemaakt welke risico’s er zijn voor het Nederlandse grondwater en oppervlaktewater en op basis daarvan is een Plan van Aanpak opgesteld door de Provincie Limburg in onderlinge afstemming met gemeenten Beekdaelen en Brunssum, Waterschap Limburg en RUD Zuid-Limburg. Een belangrijk aspect van dit plan is een grensoverschrijdende modelstudie van het grondwater. Deze modelstudie zorgt voor verder inzicht in de grondwaterstromingen in het grensgebied bij de vliegbasis.

Verder worden er een aantal analyses uitgevoerd door drinkwaterbedrijf WML, Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Zo onderzoekt WML momenteel of de reguliere monitoring op PFAS uitgebreid zou moeten worden. De Provincie Limburg onderzoekt monitoringsputten aan de Nederlandse zijde van de grens en Waterschap Limburg neemt op verschillende locaties in het Ruischerbeekje en de Rode Beek monsters van het oppervlaktewater.

Vervolg

De resultaten van de bovengenoemde analyses zijn naar verwachting in augustus bekend. Dan volgt ook een besluit over eventuele vervolgstappen.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram