Luister live

Studenten onderzoeken vergroening voor sociale verbetering in Heerlen-Noord

1 augustus 2023

 

Bron afbeelding: gemeente Heerlen

Drie studenten van de opleiding milieu-natuurwetenschappen hebben onderzoek gedaan in het gebied Heerlen-Noord, waar grote sociale problemen spelen. Ze werkten samen met het Programmabureau Heerlen-Noord en deden aanbevelingen voor vergroening om de leefbaarheid te verbeteren.

Heerlen-Noord kampt met hoge werkloosheid, armoede en criminaliteit en neemt deel aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De studenten onderzochten het groenbeleid en identificeerden drie concrete aanbevelingen.

Een heldere visie en plan rond vergroening moet worden geformuleerd door het Programmabureau Heerlen-Noord, zodat richting wordt gegeven aan de vergroeningsambities. Daarnaast is betrokkenheid van bewoners van essentieel belang. Het programmabureau kan buurtbewoners betrekken bij kleinschalige buurtprojecten om hun wensen te verwezenlijken. Hierbij fungeert het bureau als initiator tussen bewoners en gemeente.

De studenten benadrukken ook het belang van aandacht voor zowel 'nieuw' als 'oud' groen. Het langjarig onderhoud en financiële aspecten moeten worden meegenomen bij het aanleggen van groenvoorzieningen.

Het adviesrapport, kan een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de fysieke en sociale uitdagingen van Heerlen-Noord.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram