Luister live

VISTA college speelt in op regionale vergrijzing met Verpleegkundige-Doktersassistent-traject (VEDA)

18 april 2024

Een week na lancering van de nieuwe strategische koers Goudkijken, vertelt VISTA college met trots over het nieuwe traject Verpleegkundige/Verzorgende IG naar Doktersassistent-traject (VEDA). Dit innovatieve leven lang ontwikkelen-programma is ontwikkeld in samenwerking met regionale huisartsenkoepel HOZL, ZIO en Meditta, en biedt verpleegkundigen en verzorgende IG de kans om binnen een half jaar opgeleid te worden tot doktersassistent. Het traject, dat op dit moment al acht deelnemers heeft, geeft een vervolg aan de VISTA ambitie ‘Samen werken, leren en innoveren’, om zo een vanzelfsprekende onderwijspartner in de regio te zijn en kansen te vergroten voor elk type student.

‘Wij zien jou, onze regio’
Het VEDA-traject haakt in op de medische achtergrond van deelnemende verpleegkundigen en verzorgende IG en voorziet in specifieke trainingen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen; met een sterke focus op medisch technisch handelen en triage. De samenwerking van VISTA met de drie huisartsenkoepels resulteert in een curriculum dat aansluit bij de behoeften van de praktijken. Na afronding van het traject ontvangen de deelnemers een MBO-verklaring, waarmee hun basis verbreed is met triage en medische handelingen specifiek voor de huisartsenpraktijk. VISTA is daarmee in een leven lang ontwikkelen (LLO) dé opleider van het Zuiden. En speelt flexibel, snel en adequaat in op de maatschappelijke- en arbeidsmarktontwikkelingen in onze regio, en geeft ook proactief passende antwoorden op scholingsvraagstukken die in Zuid-Limburg ontstaan – zoals nu met het VEDA-traject.

Huisarts Laura Tullemans van Gezondheidscentrum Dr. van Kleef.
"Als huisartsenpraktijk zijn we voortdurend op zoek naar manieren om ons team te versterken en de zorg voor onze patiënten te optimaliseren", "Het VEDA-traject van VISTA college biedt een unieke kans om ervaren verpleegkundigen en verzorgende IG snel en effectief op te leiden tot doktersassistenten, wat essentieel is gezien het enorme tekort aan assistenten en de toenemende vergrijzing.
‘Wij zien jou, onze student’
VISTA wil met het VEDA-traject nog meer studenten helpen met een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en een loopbaan om zo een blijvende betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze samenleving. Zodat studenten hun doelen bereiken, hulp krijgen bij wat ze nodig hebben in hun ontwikkeling, en worden gemotiveerd om hun potentieel te benutten. Nadine Daemen is hiervan een voorbeeld. Zij volgt het VEDA-traject, na 12 jaar werkzaam te zijn geweest als verpleegster in de thuiszorg:
Nadine Daemen student.
“Ik verlangde naar verandering en meer structuur in mijn werkweek. Hoewel het aanpassen aan deze nieuwe rol en de omgeving wennen was, vind ik het waardevol. Ik voel me echt op mijn plek, ook omdat ik gelijk betrokken word bij alle aspecten van het werk. Het VEDA-traject is een investering in mijn toekomst.
Samen werken, leren en innoveren
Het is een van de drie meerjarenambities van VISTA college om intern en extern beter bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten, de regio en zichzelf als organisatie.
Ilse Lenders, Opleidingsmanager Assisterenden in de Gezondheidszorg van
VISTA college
"Bij VISTA stimuleren we activerend didactisch leren en bieden we een contextrijke leeromgeving, waarbij studenten worden uitgedaagd om hun volledige potentieel te benutten in een leeromgeving die zo veel mogelijk overeenkomt met de werkelijkheid van de praktijk.

 

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: tv@rtvparkstad.nl

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram