Luister live

11 september onthulling bouwbord Kindcentrum Droomhof. “De ‘gedroomde’ toekomst maak je samen!''

4 september 2023

Na jaren van voorbereiding gaat de bouw van het nieuwe kindcentrum Droomhof eindelijk van start op het terrein van BS de Veldhof in Eygelshoven. Daarmee krijgt Eygelshoven een nieuwe plek in de wijk waar onderwijs en kinderopvang integraal samenwerken aan de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar. Op maandag 11 september vindt de onthulling van het bouwbord plaats.

Het nieuwe gebouw
Het toekomstige gebouw bestaat uit twee verdiepingen en komt grotendeels op dezelfde plek als waar het eerdere schoolgebouw stond, waarbij er optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte. Duurzaamheid staat centraal in het nieuwe gebouw. Zo worden er duurzame houten materialen gebruikt. Ook wordt het optimaal geïsoleerd en voorzien van de modernste installaties.

Integraal Kind Centrum
Het Integraal Kind Centrum is een samenwerking tussen verschillende partijen. Over het Integraal Kind Centrum word gesproken als een voorziening dat kinderen begeleid bij hun ontwikkeling. ''Het is een voorziening in de wijk waarin kinderen gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Wij worden het eerste IKC in Kerkrade, waarbij het woord SAMEN(werking) leidend is!  Onze visie: “De ‘gedroomde’ toekomst maak je SAMEN! Dat betekent dat onze opvoedexperts het optimale uit elk kind haalt zodat IEDEREEN de “gedroomde” toekomst kan realiseren. Onze kernwaarden hierbij zijn: Vertrouwen, Veiligheid, Wederzijds respect en Eigenaarschap.''

Binnen het IKC willen ze kinderen en hun gezin het beste bieden door:

1. Eenheid in pedagogisch handelen
''Dit betekent dat er zowel bij de opvang als tijdens het onderwijs dezelfde regels en afspraken worden gehanteerd en er word gewerkt aan een emotioneel veilige omgeving. Daarbij verliezen ze hun vier kernwaarden nooit uit het oog.''

2. Talentontwikkeling (atelieronderwijs) 0-12 jaar
''In het IKC vinden we dat we kinderen op de huidige, moderne samenleving moeten voorbereiden. De onderwijstijd in het IKC is daardoor méér dan een plek van rekenen en taal, ook het ontdekken en ontwikkelen van creatieve talenten is belangrijk. Daarom gaan we de volgende ateliers aanbieden: Een Taal/leesatelier,  Wetenschap/techniekatelier, Kookatelier, Muziek/toneel/kunstatelier en Sport & spelatelier.''

3. Afstemming in educatief handelen
''Medewerkers van opvang en onderwijs weten wat de ander aanbiedt aan de kinderen op educatief vlak. Zo kunnen we elkaar aanvullen en samenwerken zodat het voor de kinderen herkenbaar is. Dat kan zijn door de thema’s die gebruikt worden bij zowel de peuteropvang als kleuters. Maar ook het aanbieden van huiswerkbegeleiding bij de BSO.''

4. Focus op gezonde leefstijl
''Bij het IKC hebben we oog voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken voelen zich namelijk beter. Ook hun prestaties zullen verbeteren, zoals gebleken is uit onderzoek.  Redenen genoeg om hier aandachtig mee om te gaan.''

5. Ondersteuning & welzijn (zorgstructuur)
Ieder kind binnen ons IKC verdient onze zorg. Soms hebben we hierbij advies en ondersteuning van buitenaf nodig. Door deze gezamenlijke zorg kunnen we mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren en oppakken. Bovendien kunnen ouders op een professionele manier ondersteuning krijgen bij de opvoeding. Samen met ouders kijken we wat kind en gezin nodig hebben. Ouders, leerkrachten, pedagogische medewerker, jeugdhulp en overige betrokkenen uit het netwerk rondom het kind trekken gezamenlijk op. Door het bundelen van ieders expertise bieden we zorg op maat en kunnen we kinderen echt verder helpen.

6. Ouderbetrokkenheid
''Uw kind is het gelukkigst als er een goede verbinding  is tussen (groot)ouders, verzorgers, opvang en school. Het gaat om vertrouwen, luisteren, begrijpen, accepteren en respecteren (inlevingsvermogen). Binnen het IKC werkt iedereen samen om het leren en de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Ons IKC is  ook laagdrempelig, dichtbij en toegankelijk.''

Meer info via www.ikcdroomhof.nl

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram