Luister live

30,6 duizend dakloze mensen in Nederland. Credohuis Parkstad zet zich in voor thuisloze jongeren

26 maart 2024
Op 1 januari 2023 waren er naar schatting 30,6 duizend dakloze mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ongeveer 26,6 duizend. Dat betekent dat de eerdere afname van het aantal dakloze mensen is gestopt. Het aantal dakloze mensen met een Europese herkomst is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In dit onderzoek worden verschillende groepen gezien als dakloos. Dit zijn mensen die buiten slapen of in een auto, in kraakpanden en vakantiewoningen of mensen die de noodopvang bezoeken. Ook mensen zonder eigen onderdak die bij familie, vrienden of kennissen verblijven telt het CBS als dakloos. Mensen in tijdelijke opvang worden meegeteld als dakloos als het verblijf voor korte tijd is. Het onderzoek richt zich op dakloze mensen van 18 tot 65 jaar die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Deze groep valt binnen de zogeheten ETHOS-indeling.

Bijna 31 duizend dakloze mensen
Begin 2023 schatte het CBS het aantal dakloze mensen tussen 18 en 65 jaar op 30,6 duizend. Hiermee zijn er weer ongeveer evenveel dakloze mensen als in 2021. Op 1 januari 2022 waren er nog 26,6 duizend mensen dakloos. In 2009, toen het CBS met deze statistiek begon, waren er 17,8 duizend mensen dakloos.

Meer dakloze mensen in registraties
Begin 2023 waren er ongeveer 9 duizend dakloze mensen terug te vinden in registraties. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een postadres bij een opvang, met een bijstandsuitkering voor adresloze personen of dakloze mensen die in aanraking kwamen met de reclassering. Sinds 2020 schommelt het deel dakloze mensen dat is geregistreerd in registers rond de 30 procent van alle dakloze mensen. Van 2011 tot en met 2018 was dit gemiddeld 25 procent.

Niet alle dakloze mensen zijn terug te vinden in die registraties, omdat ze niet altijd gebruikmaken van voorzieningen of in aanraking komen met instanties. Van deze minder zichtbare dakloze mensen, zoals degenen die bij vrienden of familie verblijven, maakt het CBS een schatting. Dit bijgeschatte aantal dakloze mensen is relatief wat afgenomen over de jaren. De schattingsmethode is ontwikkeld om (deels) verborgen groepen in kaart te brengen en is alleen toepasbaar op mensen die in administratieve bronnen zouden kúnnen voorkomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld mensen zonder geldige verblijfsvergunning of mensen die vanwege hun leeftijd geen bijstandsuitkering ontvangen (jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar), niet worden meegerekend in het aantal dakloze mensen.

Meer dakloze mensen geboren in ander Europees land
De samenstelling van de populatie dakloze mensen is iets veranderd wat betreft herkomst. Begin 2023 was 8 procent van de dakloze mensen geboren in een ander Europees land dan Nederland. In 2022 was dat nog 5 procent. Binnen deze groep zijn het aantal vrouwen en het aantal jongeren (18- tot 27-jarigen) toegenomen. Deze groep kan ook arbeidsmigranten bevatten, maar het is niet mogelijk om dit in kaart te brengen. Het volledige artikel van het CBS vind u hier.

Een veilig (t)huis voor jongeren
Credohuis zet zich in voor dak- en thuisloze jongeren. Jongeren die hun huis uit zijn gezet, zijn weggelopen of zijn opgestapt uit een opvanghuis. Jongeren die ongemerkt van slaapplek naar slaapplek zwerven en soms zelfs letterlijk op straat leven. De toekomst van deze jongeren staat op het spel.

Credo is een sociaal-maatschappelijk beweging die zich wil inzetten om jongeren tot bloei te brengen. Credo is in 2012 opgericht als burgerinitiatief om kwetsbare en dak-/thuisloze jongeren op te vangen en hen te helpen verder te groeien en ontwikkelen om zelfstandig hun eigen plek in de maatschappij te kunnen innemen. Op 1 februari 2013 werd het eerste Credohuis in Maastricht geopend, een kleinschalig warm (t)huis, met ruimte voor 6 jongeren. De jongeren werden geholpen met een klein team professionals en vele vrijwilligers, allen gedreven vanuit een passie om heel praktisch iets te betekenen voor jongeren.

In de loop van de eerste jaren ontwikkelde zich in de praktijk een effectieve aanpak om jongeren tot bloei te brengen, vanuit Credo’s kernwaarden liefde, tijd en aandacht. De aanpak richt zich op het ontwikkelen van de identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid van de jongere. Door het succes van de Credo aanpak ontstond er belangstelling bij overheid en (potentiële) zorgondernemers om de Credohuis aanpak te vermenigvuldigen. En zo ontstond de Credo beweging, met inmiddels een groeiend aantal Credohuizen in Nederland en België.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram