Luister live

Brunssum richt een Adviesraad Duurzaamheid op

20 februari 2024

Hierin zitten inwoners van Brunssum met een visie op duurzaam wonen en leven in Brunssum.

De gemeente Brunssum werkt mee aan een duurzamere wereld, omdat we ook de generaties ná ons een prettige leefomgeving gunnen. Daar zijn we nu mee aan de slag, want de veranderingen in ons klimaat en het milieu gaan snel.Bovendien zijn hier op internationaal en nationaal niveau afspraken over gemaakt. Onder andere in het Klimaatakkoord, waar ook wij ons steentje aan bijdragen.

Gebruik maken van expertise van Brunssumers
In Brunssum zetten we onze schouders eronder. Als gemeente pakken we al veel zaken op. De meeste stappen die we gaan zetten zijn nieuw. Daar kunnen we meer denkkracht bij gebruiken. Zeker van de mensen om wie het bij ons draait; de Brunssumers!
Ben jij een Brunssumer of woon je in de regio? Denk jij graag na over hoe we de wereld en ons eigen Brunssum duurzamer kunnen maken? Heb je kennis van verduurzamingstechnieken zoals zonne-energie of energiebesparing? Wil jij je sterk maken tegen energiearmoede, heb jij ideeën met betrekking tot circulariteit of houd jij je graag bezig met de kwaliteitsborging van de prestaties waar de gemeente samen met de inwoners naar toe gaat werken? Mogen we dan een beroep op je doen?

Adviesraad in oprichting
De adviesraad adviseert het college en behandelt beleid en onderwerpen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling in de gemeente Brunssum. De Adviesraad Duurzaam Brunssum draagt bij aan de realisatie van beleid en plannen op het terrein van de doelstellingen in het klimaatakkoord en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met deze doelen willen zij een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen. De duurzame doelen verbinden iedereen, van overheid tot bedrijfslevenen en van individuele burgers tot burgerinitiatieven.

De Adviesraad Duurzaamheid is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeente over duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen. Het is een officieel orgaan waarvan de leden worden geïnstalleerd door het college van Burgemeester en Wethouders. De eerste groep van minimaal zes leden werven wij zelf. Daarna is dat aan de Adviesraad.

Vergoeding
De leden van de adviesraad ontvangen een vergoeding van € 91,28 per persoon per bezochte vergadering van de adviesraad. Dat zijn er maximaal 10 per jaar.

Meteen enthousiast?
Heb jij de nodige kennis m.b.t. duurzaamheid en is dit echt iets voor jou? Laat het ons dan weten via leon.moureau@brunssum.nl tot uiterlijk zondag 10 maart 2024.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: tv@rtvparkstad.nl

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram