Luister live

In Simpelveld worden baby's het vaakst buiten huwelijk geboren

14 september 2023

Het aantal baby's dat buiten het huwelijk wordt geboren, neemt gestaag toe. Opmerkelijk is dat in de gemeente Simpelveld het afgelopen jaar het hoogste percentage baby's van ongehuwde ouders is geboren in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten. Van de pasgeboren baby's was maar liefst 60 procent van ouders die niet getrouwd waren, volgens gegevens van het CBS.

Ander beeld dan jaren 60 en 70

In 2022 werden er in totaal meer dan 70 duizend baby's buiten het huwelijk geboren, wat neerkomt op 42 procent van alle kinderen die dat jaar werden geboren. In Limburg ligt dit gemiddelde zelfs nog hoger, namelijk op 47,9 procent. Dit staat in schril contrast met de jaren 60 en 70, toen vrijwel alle moeders getrouwd waren bij de geboorte van hun kinderen. Sinds de jaren tachtig is dit percentage afgenomen.

In de provincie Limburg waren naast Simpelveld ook de gemeenten Mook en Middelaar en Heerlen opvallend, met beide een percentage van 56,7 procent baby's geboren bij ongehuwde ouders. Daarentegen werden in Horst aan de Maas relatief de minste baby's buiten het huwelijk geboren, met slechts 36,9 procent.

Biblebelt

Opmerkelijk is dat in de zogenaamde Biblebelt, die zich uitstrekt van Zeeland naar Overijssel, in verhouding weinig baby's worden geboren bij ongehuwde ouders. In plaatsen als Urk en Staphorst bedroeg dit percentage slechts 6 procent volgens de landelijke cijfers. In middelgrote steden (met 100 duizend inwoners of meer) komt het relatief vaak voor dat moeders niet getrouwd zijn op het moment van de geboorte van hun kind.

Alleenstaand

Het is interessant om op te merken dat moeders die niet getrouwd zijn, vaak wel samenwonen met een partner. In 2022 was dit het geval bij een derde van de pasgeboren baby's. Tegelijkertijd neemt echter ook het aantal alleenstaande moeders toe, met bijna één op de tien kinderen die wordt geboren bij een alleenstaande moeder

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram