Luister live

Intensieve samenwerking voor gebiedsvisie Schinveld

5 juli 2023

vlnr: Barry Braeken (bestuurder Weller Wonen), Marcel Meulen ( interim-bestuurder VanHier Wonen), wethouder Henk Reijnders (gemeente Beekdaelen) en Richard de Boer (voorzitter Stadsregio Parkstad) ondertekenen de intentieovereenkomst Schinveld.  

De gemeente Beekdaelen, Stichting Weller Wonen, Stichting Vanhier Wonen en de Stadsregio Parkstad slaan de handen ineen om een gedragen gebiedsvisie op te stellen voor de dorpskern van Schinveld. Het doel is om de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de kern te verbeteren. Dit werd op dinsdag 4 juli vastgelegd in een intentieovereenkomst, waarin de urgentie en maatschappelijke relevantie van het project worden benadrukt.

De dorpskern van Schinveld kampt met diverse problematieken die elkaar versterken. Met name in de Beekstraat, historisch gezien de winkel- en uitgangsstraat van Schinveld, is er sprake van leegstand, achterstallig onderhoud, illegale bewoning, drugscriminaliteit en andere ongewenste uitwassen. Daarnaast ervaren inwoners ernstige geluidsoverlast van de AWACS-toestellen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen.

Initiatieven ter verbetering

Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn er al verschillende initiatieven gestart. Zo wordt er gewerkt aan het terugdringen van de verloedering van de Beekstraat, het verbeteren van het winkelaanbod rondom de Bleekplaats en het betrekken van burgers bij het nadenken over de toekomst van de dorpskern. Verder worden de huurwoningen in Schinveld grootschalig verduurzaamd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de herbestemming van het voormalige gemeentehuis, de opwaardering van de openbare ruimte, de realisatie van een gemeenschapsvoorziening en de versterking van de recreatie-as langs de Rode beek.

Samenwerking

De intentieovereenkomst heeft als doel om al deze initiatieven samen te brengen en een gezamenlijke gebiedsvisie met een uitvoeringsplan op te stellen. Hierbij werken de gemeente Beekdaelen, woningcorporaties Weller en Vanhier Wonen, Stadsregio Parkstad Limburg en andere belanghebbenden intensief samen. De gebruikers van de dorpskern, waaronder bewoners, ondernemers, zorgaanbieders en culturele instellingen, worden nauw betrokken bij het proces. Wethouder Henk Reijnders: “Ik wil vooral het belang van deze samenwerking benadrukken en ik kijk uit naar de totstandkoming van de gebiedsvisie. Met een gezamenlijke inzet en betrokkenheid willen wij de dorpskern van Schinveld een nieuwe impuls geven en de kwaliteit van de gemeente verder versterken.”

De gebiedsvisie voor Schinveld dient de komende vijf jaar als basis voor afspraken tussen alle betrokken partijen. Hiermee wordt beoogd om de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de dorpskern op een integrale en domein overstijgende manier te verbeteren.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram