Luister live

Jongeren vinden minder dan ouderen dat ze zelf klimaatbewust leven. Hoe gaat Parkstad om met klimaatverandering?

27 maart 2024
In 2023 bleek dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar zichzelf minder klimaatbewust vinden leven dan oudere leeftijdsgroepen dat van zichzelf vinden. Jongeren gedragen zich doorgaans ook minder milieuvriendelijk, bijvoorbeeld omdat zij vaker vliegen. Of ze daarbij vliegschaamte ervaren, verschilt niet van de meeste andere leeftijdsgroepen. Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit het onderzoek Belevingen 2023.
Jongeren tussen de 18 en 25 jaar gaven zichzelf gemiddeld een 6,2 als het gaat om hoe klimaatbewust zij leven (op een schaal van 1 ’ik leef niet klimaatbewust’ tot en met 10 ’ik leef heel erg klimaatbewust’). Deze beoordeling stijgt naarmate de leeftijd toeneemt. Bij de oudste leeftijdsgroepen was dit gemiddeld een 7. 60 Procent van de jongeren vindt dat ze klimaatbewuster zouden moeten leven, bij de oudere leeftijdsgroepen is dat ruim de helft.


Jongeren vliegen vaker dan ouderen
Jongeren gedroegen zich doorgaans minder milieuvriendelijk, bijvoorbeeld door hun vlieggedrag. In 2023 zei 61 procent van de 18- tot 25-jarigen in de afgelopen 12 maanden met het vliegtuig te hebben gereisd. Ook 25- tot 35-jarigen vlogen relatief veel. Van de 35- tot 55-jarigen zei ongeveer 45 procent met het vliegtuig te hebben gereisd. Naarmate men ouder wordt nam het aandeel vliegreizigers af, tot 14 procent bij de 75-plussers. Vaak vloog men voor een vakantie of citytrip. Ongeveer 20 procent van de jongere leeftijdsgroepen is buiten Europa op vakantie geweest in de afgelopen 12 maanden. Van de 75-plussers was dat 4 procent.

Ouderen hebben minder moeite met minderen of stoppen vliegvakanties
Ruim 30 procent van de 18- tot 25-jarigen die weleens met het vliegtuig op vakantie gaan, is zeker bereid om dit minder vaak te doen vanwege het klimaat. Dit is vergelijkbaar met de 25- tot 65-jarigen. Van de 65-plussers die weleens op vliegvakantie gaan, is ongeveer de helft hiertoe bereid.
Minder mensen zijn bereid om vliegvakanties volledig op te geven; 6 procent van de 18- tot 25-jarigen is hier zeker toe bereid, tegen 24 procent van de 75-plussers. Voor het volledige artikel en andere statistieken kunt u kijken op de website van het CBS.

Hoe gaan we in Parkstad om met klimaatverandering?
De Parkstadgemeenten hebben samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) een plan gemaakt waarin staat welke maatregelen zij nemen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Dit plan heet de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg.

''Het klimaat verandert en dat merken we ook in Parkstad. Het wordt steeds droger en warmer en regenbuien worden heftiger.  We krijgen er allemaal mee te maken.  Klimaatverandering raakt onze gezondheid, de kwaliteit van onze leefomgeving, de landbouw, de natuur en onze economie. Aanpassen aan klimaatverandering, met een ander woord: klimaatadaptatie, is een grote opgave. Hoe gaan wij hier in Parkstad Limburg mee om? Hoe richten we onze straten, parken en tuinen zo in dat we hier ook in de toekomst veilig en gezond kunnen blijven wonen, werken en ontspannen?''

Op basis van de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg wordt hiervoor elk jaar opnieuw een plan van aanpak gemaakt. Want alleen door ons aan te passen, kunnen we overlast en schade door extreem weer zo klein mogelijk houden.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram