Luister live

Logistiek NAVO-hoofdkwartier in Brunssum opent nieuw hoofdgebouw

3 november 2023

Op dinsdag 31 oktober hield ‘Headquarters Joint Logistics Support Group Brunssum’ (HQ JLSGBS) een ceremonie om hun nieuwe hoofdkantoor te openen. De Duitse admiraal Joachim Rühle, chef-staf van ‘Supreme Headquarters Allied Powers Europe’ (SHAPE) in Mons, België, leidde de ceremonie. Het evenement vond plaats op het Hendrik van Nassau-Ouwerkerkkamp, in Brunssum. Tijdens de ceremonie verzorgden de admiraal Rühle, de Tsjechische brigadegeneraal David Schnábel (commandant JLSGBS) en de burgemeester van Brunssum, Wilma van der Rijt, toespraken. Ze knipten tegelijkertijd het lint door en onthulden een herdenkingsplaat om het gebouw te openen.

Er volgde een rondleiding door het nieuwe gebouw om de faciliteiten te bekijken. Het gebouw is duurzaam gebouwd en voorzien van vele milieuvriendelijke toepassingen. De kosten van het gebouw inclusief interne aankleding bedraagt ruim tien miljoen euro. Het gebouw is binnen het budget en de geplande tijd gebouwd. Een receptie in aanwezigheid van de Tsjechische legerband ‘The Ondráš Military Art Ensemble’ sloot de openingsceremonie af. Ongeveer 100 hoogwaardigheidsbekleders, afkomstig van de NAVO en nationale en internationale organisaties, waren aanwezig. Het JLSGBS-hoofdkwartier is een van de twee permanent bemande, mobiele logistieke hoofdkwartieren binnen de NAVO. Het hoofdkwartier is op zichzelf een afzonderlijk commando, hoewel het zich op dezelfde locatie bevindt als 'HQ Joint Force Command Brunssum' (JFCBS) - een hoofdkwartier dat nog steeds algemeen wordt aangeduid met de vroegere naam AFCENT, onder grote aantallen van de lokale bevolking.

Het JLSGBS-hoofdkwartier ondersteunt alle militaire activiteiten van het Brunssumse NAVO-hoofdkwartier JFCBS. Het JLSGBS-hoofdkwartier heeft twee belangrijke taken: het coördineren van het transport van troepen en materiaal naar een operatiegebied; en het verlenen van logistieke steun aan de militaire eenheden, die zich in dat gebied bevinden. Bij het uitvoeren van de tweede taak coördineert en organiseert het JLSGBS-hoofdkwartier onder meer de aanvoer van voedsel, kleding, uitrusting, brandstof en munitie. Het hoofdkantoor biedt ook medische zorg en coördineert de reparatie en verplaatsing van voertuigen en uitrusting. Ten slotte kan, indien nodig, een beroep worden gedaan op het JLSGBS-hoofdkwartier ter ondersteuning van de militaire activiteiten van andere Joint Force Commands (Napels en Norfolk), of kan het onafhankelijk opereren.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram