Luister live

Nederland telt bijna 18 miljoen inwoners door migratie, ook inwoneraantal Parkstad groeit

1 november 2023

 

De bevolkingsgroei in Nederland wordt momenteel uitsluitend aangedreven door migratie, aangezien het aantal sterfgevallen in de eerste negen maanden van 2023 hoger was dan het aantal levend geboren baby's. Dit markeert een opmerkelijke trend, want in 2022 was er tot september nog een positieve netto bevolkingsgroei, maar het jaar eindigde met meer sterfgevallen dan geboorten. Dit fenomeen was decennia lang niet meer waargenomen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) benadrukt dat de sterftecijfers al jaren gestaag stijgen, voornamelijk als gevolg van de vergrijzing. Sinds 2010 zijn echter ook de geboortecijfers aan het dalen, met uitzondering van een kleine opleving in 2021. Dat komt omdat het uitstellen van het ouderschap, mogelijk vanwege zorgen over huisvesting en de arbeidsmarkt, kan bijdragen aan de afname van geboorten.

Een andere opvallende trend is het aanzienlijk lagere migratiesaldo. In 2023 heeft het CBS tot nu toe een nettomigratie van 12,2 duizend mensen uit Oekraïne geregistreerd, terwijl dit aantal tot en met september vorig jaar 85,5 duizend bedroeg. Ook vanuit andere delen van de wereld was er een afname in het migratiesaldo. Hierdoor is het migratiesaldo voor de eerste negen maanden van 2023 111,6 duizend, terwijl het in 2022 aanzienlijk hoger was met 188 duizend. Het CBS maakt in deze cijfers geen onderscheid tussen verschillende soorten migratie, zoals asielzoekers of arbeidsmigranten.

In de regio Parkstad groeit de bevolking mee in lijn met de rest van Nederland.

De regio Parkstad groeide in 2022 nog met 0,3 procent wellicht beduidend minder dan de rest van Nederland. Dit komt mede door de vergrijzing in deze regio.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram