Luister live

Nederland's drinkwatervoorziening moet nodig worden aangepast. Parkstad werkt mee aan oplossingen!

27 maart 2024

Het wordt steeds moeilijker om drinkwater schoon uit de kraan te laten stromen, waarschuwen drinkwaterbedrijven. We beschikken in ons land over voldoende water, maar het kost steeds meer geld om dat drinkbaar te maken.

Nederland beschikt momenteel over voldoende watervoorraden, maar de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen staan onder druk. Een recente analyse toont aan dat traditionele bronnen zoals grondwater en rivieren steeds vaker vervuild zijn met bestrijdingsmiddelen, meststoffen en zout, wat de betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening in gevaar brengt.

Volgens deskundigen is er tegen 2030 bijna 10% meer water nodig dan in 2020, mede door bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen. Echter, de huidige infrastructuur voor drinkwaterwinning is verouderd en niet voldoende voorbereid op deze toekomstige behoeften.

De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) heeft recentelijk opgeroepen tot actie van het nieuwe kabinet om de benodigde aanpassingen te realiseren. Het voorkomen van verontreiniging van drinkwaterbronnen, zoals met bestrijdingsmiddelen, meststoffen en medicijnresten, staat hierbij centraal. Drinkwaterbedrijven onderzoeken alternatieve bronnen, zoals rivierwater en zeewater, maar de zuivering hiervan is vaak complexer en duurder.

Daarnaast wordt gekeken naar efficiënter gebruik van water, bijvoorbeeld door het hergebruik van regen- en afvalwater voor niet-drinkwaterdoeleinden zoals douchen en toiletspoeling. Deze ontwikkelingen benadrukken de noodzaak voor innovatie en investeringen in de Nederlandse drinkwatervoorziening om ook in de toekomst een betrouwbare watervoorziening te waarborgen.

Drinkwater in Parkstad
Limburg heeft tal van waterrijke gebieden en zestien drinkwaterbrongebieden. In tien daarvan zijn wandel- en fietsroutes uitgestippeld. Op elke route stroomt onder jouw voeten, diep in de bodem, het drinkwater van morgen en overmorgen. Dit water wordt lokaal opgepompt door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) om vervolgens gezuiverd thuis uit de kraan te komen. Ook zorgen Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten in deze gebieden voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Het blijft elke dag een klus om ons water op peil en gezond te houden.

Verscheidene projecten omtrent (drink)water
Dat er actie benodigd is blijkt wel uit de verscheidene projecten die uit de grond schieten. Zo is er bijvoorbeeld Waterklaar Parkstad Limburg. Een initiatief/samenwerking tussen Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Water in Limburg.

''We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien. Niet langer de tuin sproeien, geen gewassen meer beregenen en extreme hitte zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen tijdens langdurige droge perioden. In tegenstelling daarop staan in natte perioden de straten blank, lopen kelders onder en vervuilt het rioolwater onze omgeving. Het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om overlast in jouw wijk te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Alleen met jouw hulp maken we het verschil!''


Superlocal''flat'' in Kerkrade

Ook vind je in Kerkrade SUPERLOCAL. Een project waar ook goed gekeken is naar waterbesparing. ''De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van twee leegstaande hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. In het projectgebied komt een gesloten waterkringloop die de 130 huishoudens van drinkwater voorziet, dat is opgevangen en gezuiverd in het gebied. Voor de gesloten waterkringloop heeft het project in oktober 2018 €2,5 miljoen Europese Life-subsidie ontvangen. Het project wordt ook ondersteund door Provincie Limburg.''

In de gesloten waterkringloop krijgt regenwater een tweede en zelfs een derde leven. Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit de douche en wasbak (grijs water) wordt gezuiverd door planten.

Het grijze water wordt dan waswater, dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwart water. Via vergisting ontstaan uit dat zwart water biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte, en hoogwaardige meststof.

Voor Beleef Kerkrade TV hebben wij al een bezoek mogen brengen aan dit imposant project. Je kunt het hieronder terugkijken!

Hier komt jouw water vandaan
''Waar liggen de bronnen voor het drinkwater van jouw gemeente? Vaak verrassend dichtbij. Misschien wel in je eigen gemeente. Eigenlijk leven, werken en genieten we met z’n allen bovenop het drinkwater van morgen. Da’s leuk, maar ook belangrijk om te weten. Want wat boven de grond gebeurt, kan de kwaliteit van het water negatief beïnvloeden. Ook jij kunt bijdragen aan het beschermen van de bronnen. Sterker nog, we hebben je hulp keihard nodig.'' Aldus WML op hun website.

Heerlen

Mooi, ‘zacht gemaakt’ water: het grootste deel van Heerlen krijgt kraanwater dat onthard is in de eigen gemeente. De bronnen voor dit water liggen in Gulpen-Wittem en Voerendaal. De kern Hoensbroek krijgt een blend van water dat zijn oorsprong heeft in het Mergelland bij Maastricht, en water uit noordelijker gebied (Roosteren en Susteren). Meer over het drinkwater in Heerlen.

Brunssum
Brunssum krijgt zacht water uit de buurgemeente. Ten noordoosten van Schinveld wordt namelijk water gewonnen. Dat gebeurt op flinke diepten tot zo’n 200 meter. Het grondwater is erg zuiver: beluchting en filtratie zijn voldoende voor uitstekend en zacht drinkwater. Meer over het drinkwater in Brunssum.

Kerkrade
Samen met Vaals is Kerkrade de gemeente met gemiddeld het zachtste water in Limburg. De herkomst van het water ligt over de grens, in Duitsland. In de meeste Kerkraadse woningen komt water uit de kraan, dat bereid is uit oppervlaktewater uit de Eifel. In Kerkrade heeft WML een koppeling gemaakt met de Duitse waterleiding. Meer over het drinkwater in Kerkrade.

Landgraaf
Een meerderheid van Landgraaf krijgt water uit Schinveld. Daar wordt op flinke diepten tot zo’n 200 meter water gewonnen. Zuiver water: beluchting en filtratie zijn voldoende voor uitstekend en zacht drinkwater. In het meest zuidelijke deel van Landgraaf stroomt Duits water uit de kraan. WML koopt namelijk voor een deel van Zuidoost-Limburg zeer zacht water uit de Eifel in. Meer over het drinkwater in Landgraaf.

Simpelveld
De herkomst van het drinkwater voor een groot deel van de gemeente Simpelveld ligt in Duitsland. In de meeste woningen komt zeer zacht water uit de kraan, dat bereid is uit oppervlaktewater uit de Eiffel. Alleen Huls ten noorden van Simpelveld krijgt kraanwater dat onthard is in Heerlen. De bronnen voor dat water liggen in Gulpen-Wittem en Voerendaal. Meer over het drinkwater in Simpelveld.

Voerendaal
De bronnen voor het grootste deel van het drinkwater in Voerendaal liggen in de eigen gemeente (Craubeek) en in Gulpen-Wittem. Dit Heuvellandwater is van nature hard. Daarom wordt het in Heerlen onthard voordat het de kranen in Voerendaal bereikt. De kern Klimmen krijgt mix van water uit noordelijker gebied (Susteren en Roosteren) en water uit het Mergelland in de omgeving van Maastricht. Meer over het drinkwater in Voerendaal.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram