Luister live

Plaatsing bladkorven in Parkstad is begonnen en uitsluitend bestemd voor bladeren

21 oktober 2023

Zoals elk jaar plaatst de gemeente in het najaar weer bladkorven in de openbare ruimte. De korven worden geplaatst op die plekken in de wijken waar veel gemeentelijke bomen staan en zijn uitsluitend bestemd voor bladeren. De periode waarin de korven worden geplaatst kan per locatie verschillen. Het moment waarop de bladeren vallen verschilt namelijk per boomsoort. De gemeente zorgt dat de bladkorven regelmatig worden geleegd en dat het bladafval door een verwerkingsbedrijf gecomposteerd wordt.

De bladkorven komen op centrale plekken in de wijken daar waar gemeentelijke bomen veel overlast bezorgen. Dat betekent dat er niet in elke straat een bladkorf staat. Ander afval hoort thuis in de afvalbakken of brengt u naar de Milieustraat. In de bladkorven doet u dus alleen bladeren. U mag er geen takken, snoeiafval of ander groen in kwijt.

De bladkorven zijn niet bedoeld voor ander (tuin-)afval zoals takken, snoeiafval of GFT. Dit levert namelijk problemen op bij het ledigen van de bakken en bij de verdere verwerking. Als een bladkorf vol is, of in geval van vernielingen, dan kunt u daarvan een melding maken bij de gemeente.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram