Luister live

Ruim 1,5 miljoen mkb-bedrijven in Nederland. MKB-Limburg zet zich in op het verbinden van deze bedrijven

10 april 2024
Aan het begin van 2024 telde Nederland ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven. Dat is bijna 69 procent meer dan tien jaar geleden, toen er bijna 927 duizend mkb-bedrijven waren. Er zijn relatief de meeste bedrijven bij gekomen in de uitgeverijen van software. De groei van het aantal mkb-bedrijven komt vooral door toename van het aantal zzp’ers. Dit blijkt uit recent verschenen cijfers van het CBS.
Het grootste deel van het mkb bestaat uit zzp’ers, ruim 1,25 miljoen. Dat aantal is bijna verdubbeld ten opzichte van 2014. Het aantal microbedrijven (2 tot 10 werkzame personen) is in die periode met ruim 13 procent gegroeid naar iets meer dan 258 duizend bedrijven. De kleinste groep van het mkb, het klein- en middenbedrijf (10 tot 250 werkzame personen), telde aan het begin van 2024 bijna 55 duizend bedrijven, ruim 15 procent meer dan tien jaar eerder.

Aantal energiebedrijven meer dan verdrievoudigd
Het aantal mkb-bedrijven in de bedrijfstak vervoer en opslag is in tien jaar tijd bijna verdubbeld naar ruim 66 duizend. Dit komt bijna volledig door de groei van het aantal zzp’ers en microbedrijven in deze bedrijfstak. Zo is het aantal zzp’ers in de bedrijfstakken taxivervoer en goederenwegvervoer (onder andere bezorgdiensten) meer dan verdrievoudigd. In de bouwnijverheid is het aantal zzp’ers meer dan verdubbeld naar ruim 231 duizend in de afgelopen tien jaar. Binnen de nijverheid (geen bouw) en energie is het aantal energiebedrijven meer dan verdrievoudigd, naar bijna 3 duizend.

Kleine krimp klein- en middenbedrijf tegenover 2023
De nader voorlopige cijfers van 2023 tonen aan dat alhoewel er over het algemeen een groei te zien is, er ook een kleine krimp is in de hoeveelheid klein- en middenbedrijf met 10 tot 250 werkzame personen. Het verschil is echter niet schrikbarend. Voor het volledige artikel en cijfers kunt u terecht op de website van het CBS.

MKB-Limburg
MKB-Limburg waar onder andere gemeente Kerkrade, Vista college, Zuyd Hogeschool en Yuverta partners van zijn is een vereniging die zich inzet voor de belangen van het MKB in Limburg en zijn doelen heeft gezet op verbinden.
''Limburg moet de sterkste economische regio ter wereld worden!’. Met dat ultieme doel voor ogen zet MKB-Limburg de deur open voor álle ondernemers in de provincie. Samen vormen de ondernemers namelijk de motor van de limburgse economie. Hoe meer ondernemers de verbinding aangaan met elkaar, hoe meer kennis er kan worden gedeeld en hoe meer invloed kan worden uitgeoefend richting beleidsmakers en bestuurders. Met de juiste informatie zorgen we ervoor dat er zowel op lokaal, provinciaal, landelijk als Europees niveau de juiste beslissingen voor het midden- en kleinbedrijf worden genomen.''

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: tv@rtvparkstad.nl

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram