Luister live

Ruim de helft van jonge slachtoffers steekincidenten is bekend bij politie

23 februari 2024
In 2021 werden 275 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van een steekincident. Ongeveer een vijfde van hen was jonger dan 20 jaar. Meer dan de helft van deze jongeren was bekend bij de politie als verdachte van een misdrijf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Het aantal ziekenhuisopnamen door steekincidenten is tussen 2016 en 2021 nauwelijks veranderd, met uitzondering van een daling in 2017. Bij jongeren onder de 20 jaar steeg het aantal slachtoffers van steekincidenten wel, van 30 in 2016 naar 60 in 2021. De meeste van deze slachtoffers waren jongeren tussen de 17 en 20 jaar oud (71 procent). In de oudere leeftijdsgroepen bleef het aantal slachtoffers stabiel of daalde zelfs. In alle leeftijdsgroepen waren mannen in de meerderheid (86 procent).

In 2021 is het aantal ziekenhuisopnamen door andere vormen van geweldpleging gedaald of gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Zo nam het aantal ziekenhuisopnamen door geweldpleging door lichaamskracht, zoals vechtpartijen, af in alle leeftijdsgroepen. Bij personen jonger dan 20 jaar daalde dit aantal van 210 slachtoffers in 2016 naar 125 in 2021.

Steekincidenten vooral op straat
Bij jongeren onder de 20 jaar die in het ziekenhuis belandden, was in ongeveer 60 procent van de gevallen de locatie van het steekincident geregistreerd. Meer dan de helft (58 procent) vond plaats op straat. In mindere mate gebeurden deze steekincidenten in en om het huis of op locaties voor handel en dienstverlening, zoals cafés, stations en winkelcentra (beide 11 procent).

6 op de 10 jonge slachtoffers bekend bij de politie
Tussen 2016 en 2021 was gemiddeld 62 procent van de slachtoffers onder de 20 jaar die in het ziekenhuis belandden door een steekincident bij de politie bekend als verdachte van een misdrijf. In 2019 was het aantal slachtoffers dat eerder bekend was als verdachte het hoogst (45 personen). Het grootste deel van de verdachten was betrokken bij diefstal (44 procent), het meest voorkomende misdrijf in deze leeftijdsgroep. Hierna volgden vernielingen en mishandeling (beide 12 procent).

Voor het volledige artikel en bijgevoegde cijfers kunt u kijken op de website van het CBS.

Recente incidenten in Parkstad
Bij een steekincident op de Nobelstraat in Heerlen is op woensdag 31 januari een 46-jarige man lichtgewond geraakt. Het incident vond even na vijf uur plaats. Het slachtoffer is voor behandeling door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vermoedelijk waren er bij het incident meerdere personen betrokken. Wat de aanleiding van het steekincident is geweest, wordt onderzocht.

Een 24-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum (azc) in Heerlen is op 19 januari aangehouden op verdenking van het neersteken van een medebewoner (29). Dat bevestigt een woordvoerster van de politie. Het steekincident gebeurde rond half twaalf bij het azc in de wijk Imstenrade, waarna de hulpdiensten snel ter plekke kwamen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De steekpartij vond plaats na een woordenwisseling tussen de twee mannen.

Reden hoeveelheid steekincidenten
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) benoemt diverse motieven waarom jongeren ervoor kiezen een wapen bij zich te dragen, waaronder een gevoel van onveiligheid, de perceptie dat iedereen een mes draagt, statusverhoging en groepsdruk.

Onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving onderstreept dat de meeste jongeren die messen dragen, wonen in wijken met aanzienlijke problematiek en dagelijkse uitdagingen. Bovendien zijn ze vaak jongeren met een licht verstandelijke of psychische beperking, waarbij opvoedingsproblemen ook een rol spelen.

Jeugdofficier van Justitie Rianne de Back, die jongeren ziet die met messen worden opgepakt, observeert een vicieuze cirkel waarin jongeren belanden. Ze merkt op dat zelfs wanneer jongeren een mes voor hun eigen veiligheid dragen, dit later kan escaleren tot gewelddadige conflicten op straat.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, word er gepleit voor integrale samenwerking tussen verschillende instanties, zoals scholen, reclassering en jeugdhulpverlening, om de communicatielijnen te verkorten en gezamenlijk in te zetten op preventie.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: tv@rtvparkstad.nl

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram