Luister live

Twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens het feest van de patrones fanfare St. Caecilia in Schimmert

10 december 2023

Op zaterdag 2 december 2023 zijn tijdens het feest van de patrones van fanfare St. Caecilia in Schimmert twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan twee bijzondere personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de fanfare en de gemeenschap.

De eerste Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt aan de heer Dion Soons, 64 jaar oud. Dhr. Soons is al sinds 1967 actief lid van de fanfare en is in 1997 toegetreden tot het bestuur. Vanuit deze bestuursfunctie is hij verantwoordelijk voor het opleiden van jonge muzikanten. De jeugdopleiding is een essentieel onderdeel van de fanfare. Hij zorgt voor het aantrekken van gediplomeerde docenten, het organiseren van de examens en het contact met de ouders. Daarnaast organiseert Dhr. Soons concerten en concoursen en neemt hij deel aan het Wereld Muziek Concours. Bij de optredens op straat heeft hij de leiding en zorgt hij ervoor dat alles goed verloopt. Ook bij andere optredens zorgt hij dat de bezetting per optreden klopt en dat elke muzikant op de juiste plaatst wordt ingezet. Dhr. Soons is contactpersoon tussen het korps en de dirigent en tussen het korps en het bestuur en staat altijd paraat als er een beroep op hem gedaan wordt. Voor al zijn inzet en verdiensten werd Dion Soons benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De tweede Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt aan mevrouw Marjo Limpens-Lemmens, 64 jaar oud. Mevrouw Limpens-Lemmens is vanaf 1975 een gewaardeerd lid van de fanfare. In 1989 is ze toegetreden tot het bestuur en in 1993 heeft ze het secretariaat overgenomen. Ze is de spil in de vereniging waar alle lijntjes samenkomen. Naast de secretariële taken zoals het opstellen van de agenda, het verzorgen van de notulen van de bestuurs- en jaarvergaderingen, het bijhouden van de ingekomen post/mail en het maken van de jaarverslagen verzorgt zij ook de ledenlijst, regelt ze attenties voor gelegenheden, vraagt ze subsidies aan voor de fanfare en onderhoudt ze, samen met andere bestuursleden, contacten met andere verenigingen en de parochie. Ook is mevrouw Limpens-Lemmens medeorganisator van verschillende evenementen en activiteiten. Voor haar inzet en toewijding werd Marjo Limpens-Lemmens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto: Facebook Burgemeester Beekdaelen

 

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: tv@rtvparkstad.nl

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram