Luister live

VISTA scoort hoog in de benchmark mbo-resultaten!

30 augustus 2023
Een goed begin van het schooljaar voor VISTA college; niet alleen waren onze studenten welkom bij de INKOM maar scoort dé opleider van het Zuiden heel goed in Benchmark mbo jaargang 2022! VISTA zit landelijk in de top 10, komt in Limburg als nummer 1 uit de bus en blijft boven de landelijke trends scoren!

De ‘Benchmark Bouwsteen Studiesucces’ wordt ieder jaar door de MBO-raad gepubliceerd en is een belangrijke indicator voor de prestaties van onderwijsinstellingen in het mbo. We zijn ontzettend trots op al de collega's die dit mogelijk gemaakt hebben! Samengevat zijn de belangrijkste resultaten voor VISTA college:

Algemeen jaarresultaat

Landelijk is er een sterke daling te zien op alle vlakken, echter VISTA college blijft boven het gemiddelde scoren met 71% waarbij 5 v/d 9 domeinen hoger scoren dan het landelijke gemiddelde
  • Zorg, Welzijn en Sport
  • Handel en ondernemerschap
  • Creatieve industrie en ICT
  • Zakelijke dienstverlening en Veiligheid
  • Bovensectoraal
Diplomaresultaat
Bij VISTA scoren zowel de bol als de bbl-opleidingen hoger dan het landelijk gemiddelde, waarbij het resultaat van studenten met een niet westerse achtergrond met 64,4% significant hoger ligt.
Startresultaat
We zien dat 85,2% van de 1e jaar studenten doorstromen naar leerjaar 2 van de initieel gekozen opleiding. Dit percentage ligt bijna 4% hoger dan het landelijk gemiddelde. Waarbij de sectoren;
  • Zorg, Welzijn en Sport een hoger resultaat laten zien > 87,4% (versus 83,4 % landelijk)
  • Creatieve industrie en ICT een nog hoger resultaat laten zien > 88,1% (versus 81% landelijk)
Dit is in het kader van onze maatschappelijke opdracht en de arbeidsmarkt te korten in deze sectoren goed nieuws!
Het VISTA college laat het volgende weten in hun nieuwsbrief: ''VISTA college biedt in Zuid-Limburg aan 13.000 studenten (starters, herstarters of doorstromers) een solide en duurzame basis voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en werk (of doorstroom naar vervolgonderwijs), zodat zij, ook in de toekomst, succesvol zijn en blijven. VISTA begeleidt hen naar een betekenisvolle plek in onze samenleving. De uitkomsten uit het benchmark onderzoek laten zien dat VISTA een solide partner is die in een altijd veranderende wereld de kwaliteit van het onderwijs en de student nooit uit het oog verliest.''

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram