Luister live

Zorgen over aandacht voor structurele aanpak kansen en achterstanden in regio

20 september 2023

Voorzitter van de stadsregio Parkstad Limburg, Roel Wever is op 19 september in Den Haag geweest om het geluid uit de regio te laten horen op de dag dat de Troonrede werd uitgesproken en de begroting werd gepresenteerd.

Pleisters plakken
‘Ik heb de rede beluisterd met een Europese, nationale en (eu)regionale bril. En dat er aandacht is voor kansen en uitdagingen in Nederland. Wat ik echter mis, is de uitspraak dat er structurele aandacht naar de specifieke problematiek en kansen in de regio’s gaat. Het klinkt nu nog als het steeds weer plakken van pleisters.’

‘Het CPB waarschuwde in augustus al dat armoede kan oplopen tot 1 miljoen mensen per jaar als het kabinet niks doet. Er komt geld voor armoede. En er is aandacht voor kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. Maar voor onze regio betekent het, dat structureel langjarig commitment voor sociaal-economische structuurversterking nodig is. Zoals ook in het rapport ‘Elke Regio Telt’ geschetst wordt, zijn er kansen in de regio, maar ook grote uitdagingen om aan te pakken.’

 Elke regio telt nog steeds niet
‘Hier ontbreekt dus echt de aandacht voor Brede Welvaart verdeling over Nederland. In onze regio zien wij steeds weer dat basisvoorzieningen op het spel komen te staan. Denk aan de bereikbaarheid van zorg en van banen. Verder een goede treinverbinding naar de Randstad, en over de grens naar het HSL station in Aken. En niet te vergeten veiligheid. We zijn al geruime tijd in gesprek met het ministerie over politiecapaciteit, maar zien er in de praktijk helaas nog niks van. Sterker nog, steeds verschijnen wij weer in lijstjes waar je niet bovenaan wil staan.’

 Zware gevolgen voor onze regio
‘Rijksbezuinigingen zijn helaas onvermijdelijk, maar dit kan, mag en zal niet automatisch op de lokale overheden worden afgewenteld. Het Rijk heeft nog altijd geen oplossing voor de enorme financiële dip in het gemeentefonds van meer dan 3 miljard Euro vanaf 2026. Het uitblijven van een oplossing zorgt ervoor dat onze langjarig, positief ingezette koers van transformatie van onze regio op scherp wordt gezet.’

Over ''Elke Regio Telt''
Het gaat pas echt goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat. Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Die pakken we op door gebruik te maken van de kennis en kunde van de mensen in de regio zelf. Omdat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen. Daarom werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Dit doen zij door Regio Deals te sluiten.

Dit kabinet heeft 900 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. Regio’s financieren mee naar draagkracht en de omvang van de Regio Deal. De nieuwe Regio Deals betreffen plattelandsgebieden, steden en hun omgeving, en de regio’s aan de grens. Elke regio telt. Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën. Die gaan over meerdere beleidsterreinen tegelijk en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het creëren van banen, de leefbaarheid van een gebied of het bevorderen van veiligheid.

De Regio Deals geven regio’s, in nauwe samenwerking met het Rijk, nieuwe kansen voor de toekomst. Zij versterken de kracht van het gebied en dragen bij aan een samenleving met veerkracht. Een samenleving waar mensen zich thuis voelen en klaar zijn voor de toekomst. Zo verhogen we samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en kennisinstellingen de ‘brede welvaart’.

RTV Parkstad

Contact met de studio

Whatsapp: 06 83 454 300Radiostudio: 045 5610 610TV-Redactie: [email protected]

Luister en kijk

Radio: 89,2 FM - 87,5, Kabel - Ziggo: 918
Televisie: Ziggo Kanaal 43 - KPN Kanaal 1495
RTV Parkstad. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram